CZ UAE RUS EN

Informace k provozu


Dovolujeme si Vás informovat o aktuálně platných opatřeních souvisejících s provozem Sanatorií Klimkovice.

 

I. Při nástupu a následném příjmu do Sanatorií Klimkovice na léčebně rehabilitační péči hrazenou zdravotní pojišťovnou či samoplátecký pobyt je každý klient starší 12-ti let povinen prokázat bezinfekčnost jedním ze způsobů uvedených v bodě IX.

 

II. Bezinfekčnost je ubytovaný klient rovněž povinen prokázat každých dalších 7 dnů v průběhu pobytu, v tomto případě ty klienty, kteří nesplňují bezinfekčnost dle bodu IX. b) nebo c) bezplatně otestujeme antigenními testy v průběhu jejich pobytu 1x za každých dalších 7 dní.

 

III. Je pozastaveno poskytování hotelového ubytování / přistýlek s výjimkou druhých, neléčících se dětí, které jsou zde ubytovány nepřerušovaně v průběhu pobytu léčícího se dítěte. Střídání doprovodů je umožněno pouze 1x za pobyt.

 

IV. Zakazují se návštěvy na dospělém i dětském oddělení. Povoleny jsou pouze návštěvy samostatných nezletilých dětí, a to v sobotu a v neděli od 13:00 do 15:00. Návštěvy jsou omezeny maximálně dvěma osobami na dítě. Návštěva se může uskutečnit ve venkovním areálu lázní. Zároveň žádáme rodiče, aby s dětmi neopouštěli areál Sanatorií Klimkovice.

 

V. Vstup do budovy Sanatorií Klimkovice je umožněn pouze ubytovaných lázeňským hostům přes recepci, pro veřejnost jsou lázně uzavřeny. Ubytovaní klienti jsou povinni prokázat se obsluze recepce kartou od pokoje či lázeňským průkazem.

 

VI. Je pozastaven prodej a poskytování lázeňských procedur veřejnosti a poskytování ambulantní rehabilitace. Ubytování klienti si mohou i nadále dokoupit volně prodejné procedury na recepci budov A i B.

 

VII. Ubytovaní klienti navštěvující kavárnu Café Kolonáda, účastnící se kulturních akcí v lázních či absolvující volně prodejné procedury jsou povinni prokázat obsluze bezinfekčnost dle bodu IX. b) nebo c). Osoby s nedokončeným očkováním, osoby ve věku 12-18 let a osoby, které doloží, že se nemohou nechat očkovat, mohou bezinfekčnost rovněž prokázat negativním PCR testem, ne starším než 72 hodin. Kulturních akcí se mohou zúčastnit pouze ubytovaní klienti.

 

VIII. Jakékoli příznaky onemocnění, zejména zvýšenou teplotu, suchý kašel, dušnost, bolest svalů či kloubů, ztrátu chuti nebo čichu bezodkladně hlaste svému ošetřujícímu lázeňskému lékaři nebo na sesterně.

 

IX. Podmínky bezinfekčnosti vztahující se k bodům I., II. a VII.

  1. osoba absolvovala v posledních 72 hodinách PCR test s negativním výsledkem, nebo
  2. osoba byla očkována proti onemocnění Covid-19 a doloží národním certifikátem, že u očkování uplynulo:
    • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo
    • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní nebo
  3. osoba doloží lékařskou zprávou, že prodělala onemocnění Covid-19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní

a zároveň osoba nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid-19.

 

X. Upozorňujeme ubytované klienty, že i přes všechna tato opatření, může dojít k výskytu onemocnění v našem zařízení. V těchto případech musíme postupovat v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR a pobyt klientů, kteří přišli do styku s nakaženým předčasně ukončit. Prosíme, abyste i tuto skutečnost vnímali jako nezbytné preventivní opatření chránící všechny naše klienty a zaměstnance.

 

Děkujeme za pochopení a respektování výše uvedených opatření a přejeme Vám příjemný pobyt.

 

Vedení Sanatorií Klimkovice