CZ UAE RUS EN

Informace k provozu - aktualizace k 3. 8. 2022


V souvislosti se zvýšeným výskytem onemocnění Covid-19 informujeme klienty o preventivních opatřeních, které mají omezit šíření onemocnění a snížit riziko nákazy klientů i zaměstnanců lázní.

 

 

1. K nástupu na lázeňský pobyt do Sanatorií Klimkovice se mohou klienti dostavit pouze tehdy, pokud nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19 (např. zvýšená teplota, kašel, dušnost, rýma apod.)

2. Všem nově nastupujícím klientům je při nástupu na pobyt měřena tělesná teplota a v případě příznaků onemocnění prováděn rychlý antigenní test na Covid-19.

3. Žádáme ubytované klienty, aby jakékoli příznaky onemocnění bezodkladně hlásili svému ošetřujícímu lázeňskému lékaři nebo na sesterně.

4. Doporučujeme klientům omezit pohyb mimo areál lázní a návštěvy veřejnosti. Návštěvy na ubytovací části nejsou povoleny.

5. V případě zájmu o ochranné pomůcky dýchacích cest, je možné jejich zakoupení na recepci lázní.

 

 

Děkujeme za pochopení a respektování výše uvedených opatření a přejeme Vám příjemný pobyt.

 

Vedení Sanatorií Klimkovice