CZ UAE RUS EN

Bezpečné lázně


Ochrana zdraví našich klientů je pro Sanatoria Klimkovice naprosto prioritní. V rámci zajištění bezpečnosti a zdraví klientů jsme přijali celou řadu opatření, jež mají za cíl eliminovat riziko zavlečení a šíření nákazy SARS CoV-2.

 

Příjem klientů

K pobytu v našich lázní jsou přijati pouze klienti, kteří nevykazují žádné příznaky onemocnění. Všem nově přijímaným klientům je při vstupu do budovy měřena tělesná teplota a následně absolvují vstupní lékařskou prohlídku. V rámci vstupní prohlídky a dále pak 1x týdně jsou klienti včetně doprovodů testování na přítomnost koronaviru antigenními testy.

 

Testování zaměstnanců

Rovněž všichni zaměstnanci lázní jsou pravidelně na týdenní bázi testováni na přítomnost koronaviru tak, abychom ochránili je, jejich blízké i všechny ubytované klienty.

 

Nepřetržitá lékařská péče

V lázních je zajištěna non stop lékařská péče. Platí povinnost ihned hlásit jakékoli příznaky onemocnění na sesternu. V případě podezření na nákazu je klient do rozhodnutí o dalším postupu izolován od ostatních.

 

Návštěvy

Návštěvy jsou povoleny ve veřejných prostorách lázní za předpokladu splnění alespoň jedné z uvedených podmínek:

 • osoba v posledních 72 hodinách absolvovala antigenní test nebo absolvovala v posledních 7 dnech PCR test s negativním výsledkem, nebo
 • osoba doloží lékařskou zprávou, že prodělala onemocnění Covid-19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění Covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, že:
  • Od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka nebo
  • Od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka nebo
  • Od aplikace dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.
 • osoba podstoupí na místě antigenní test určený k sebetestování s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala v posledních 72 hodinách v rámci testování zaměstnanců nebo studentů antigenní test s negativním výsledkem a doloží tuto skutečnost potvrzením zaměstnavatele / školy nebo čestným prohlášením

Návštěvy na ubytovací části lázní jsou zakázány.

 

Roušky a rozestupy

Klienti jsou povinni při pohybu po lázních dodržovat 2m rozestupy a nosit respirátor FFP2/KN95 přes ústa a nos. Stejně tak jsou povinni mít respirátor / roušku při jakémkoli kontaktu s pokojskými nebo jinými zaměstnanci na svých pokojích. Ochranné pomůcky jsou k zakoupení na recepci.

 

Hygiena

V celém areálu lázní jsou rozmístěny zásobníky s desinfekčními gely a klienti jsou informačními materiály vyzýváni k jejich pravidelnému využití.

 

Díky výše uvedeným opatřením, součinnosti všechny klientů a nasazení našich zaměstnancům se nám daří eliminovat vznik nákazy a zajistit tak bezpečný pobyt našich hostů. Udělejte maximum pro své zdraví, přijeďte do našich lázní a užijte si zde svůj pobyt. Těšíme se na vás.