CZ UAE RUS EN

Bezpečné lázně


Ochrana zdraví našich klientů je pro Sanatoria Klimkovice naprosto prioritní. V rámci zajištění bezpečnosti a zdraví klientů jsme přijali celou řadu opatření, jež mají za cíl eliminovat riziko zavlečení a šíření nákazy SARS CoV-2.

 

Příjem klientů

K pobytu v našich lázní jsou přijati pouze klienti, kteří nevykazují žádné příznaky onemocnění. Všem nově přijímaným klientům je při vstupu do budovy měřena tělesná teplota a následně absolvují vstupní lékařskou prohlídku. V rámci vstupní prohlídky a dále pak každé tři dny jsou všichni klienti včetně doprovodů testování na přítomnost koronaviru antigenními testy.

 

Testování zaměstnanců

Rovněž všichni zaměstnanci lázní jsou pravidelně na týdenní bázi testováni na přítomnost koronaviru tak, abychom ochránili je, jejich blízké i všechny ubytované klienty.

 

Nepřetržitá lékařská péče

V lázních je zajištěna non stop lékařská péče. Platí povinnost ihned hlásit jakékoli příznaky onemocnění na sesternu. V případě podezření na nákazu je klient do rozhodnutí o dalším postupu izolován od ostatních.

 

Veřejnost a návštěvy

Režim návštěv a přístupu veřejnosti do lázní se řídí v návaznosti na aktuální stupeň Protiepidemického systému ČR (PES). Aktuálně platí zákaz návštěv. Lázně jsou rovněž uzavřeny pro veřejnost, u vstupu do budovy probíhá kontrola, která umožní vstup pouze ubytovaným hostům a zaměstnancům lázní.

 

Roušky a rozestupy

Klienti jsou povinni při pohybu po lázních dodržovat 2m rozestupy a nosit respirátor FFP2 nebo chirurgickou roušku přes ústa a nos. Stejně tak jsou povinni mít respirátor / roušku při jakémkoli kontaktu s pokojskými nebo jinými zaměstnanci na svých pokojích. Ochranné pomůcky jsou k zakoupení na recepci.

 

Terapie

V rámci minimalizace kontaktů redukujeme počet klientů na terapiích, dále pak probíhá pravidelná dezinfekce terapeutických pomůcek a přístrojů.

 

Hygiena

V celém areálu lázní jsou rozmístěny zásobníky s desinfekčními gely a klienti jsou informačními materiály vyzýváni k jejich pravidelnému využití.

 

Díky výše uvedeným opatřením, součinnosti všechny klientů a nasazení našich zaměstnancům se nám daří eliminovat vznik nákazy a zajistit tak bezpečný pobyt našich hostů. Udělejte maximum pro své zdraví, přijeďte do našich lázní a užijte si zde svůj pobyt. Těšíme se na vás.