CZ UAE RUS EN

Bezpečné lázně


Ochrana zdraví našich klientů je pro Sanatoria Klimkovice naprosto prioritní. V rámci zajištění bezpečnosti a zdraví klientů jsme přijali celou řadu opatření, jež mají za cíl eliminovat riziko zavlečení a šíření nákazy SARS CoV-2.

 

Příjem klientů

K pobytu v našich lázní jsou přijati pouze klienti, kteří nevykazují žádné příznaky onemocnění. Všem nově přijímaným klientům je při vstupu do budovy měřena tělesná teplota a následně absolvují vstupní lékařskou prohlídku.

 

Nepřetržitá lékařská péče

V lázních je zajištěna non stop lékařská péče. Platí povinnost ihned hlásit jakékoli příznaky onemocnění na sesternu. V případě podezření na nákazu je klient do rozhodnutí o dalším postupu izolován od ostatních.

 

Veřejnost a návštěvy

Režim návštěv a přístupu veřejnosti do lázní se řídí v návaznosti na aktuální stupeň Protiepidemického systému ČR (PES). Aktuálně platí zákaz návštěv. Lázně jsou rovněž uzavřeny pro veřejnost, u vstupu do budovy probíhá kontrola, která umožní vstup pouze ubytovaným hostům a zaměstnancům lázní.

 

Roušky a rozestupy

Klienti jsou povinni při pohybu po lázních dodržovat 2m rozestupy a nosit roušku přes ústa a nos. Stejně tak jsou povinni mít roušku při jakémkoli kontaktu s pokojskými nebo jinými zaměstnanci na svých pokojích. Sanatoria Klimkovice zajišťují bezplatně každodenní výměnu látkových roušek na recepci pro všechny klienty, kteří o tuto službu mají zájem.

 

Terapie

V rámci minimalizace kontaktů redukujeme počet klientů na terapiích, dále pak probíhá pravidelná dezinfekce terapeutických pomůcek a přístrojů.

 

Hygiena

V celém areálu lázní jsou rozmístěny zásobníky s desinfekčními gely a klienti jsou informačními materiály vyzýváni k jejich pravidelnému využití.

 

Díky výše uvedeným opatřením, součinnosti všechny klientů a nasazení našich zaměstnancům se nám daří eliminovat vznik nákazy a zajistit tak bezpečný pobyt našich hostů. Udělejte maximum pro své zdraví, přijeďte do našich lázní a užijte si zde svůj pobyt. Těšíme se na vás.