CZ UAE RUS EN

Aktuální provozní opatření platné od 9. 7. 2021


Dovolujeme si Vás informovat o opatřeních souvisejících s provozem Sanatorií Klimkovice platných od 9. 7. 2021.

 

 1. V rámci maximální ochrany zdraví a minimalizace rizika nákazy klientů testujeme 1x týdně všechny klienty včetně jejich doprovodů na přítomnost koronaviru antigenními testy. Výjimku z testování mají osoby uvedené v bodě 10. b) a c).
 2. Samoplátecké léčebné pobyty, poskytování hotelového ubytování, prodej lázeňských procedur veřejnosti, využívání veřejných gastronomických provozů či vstup na kulturní akce lázní je možný za splnění některé z podmínek uvedených v bodě 10.
 3. Návštěvy klientů jsou povoleny pouze ve veřejných prostorách lázní. Podmínkou je splnění některé z podmínek uvedené v bodě 10. Návštěvy na ubytovací části jsou zakázány.
 4. Z veřejných gastronomických provozů je v provozu Café Kolonáda a Pilsner Pub. Restaurace Zahrada je z provozních důvodů uzavřena.
 5. Ubytovaným lázeňským hostům se doporučuje omezit pohyb mimo sanatoria během pobytu.
 6. Je zakázána konzumace alkoholu ve veřejných prostorách lázní.
 7. V prostorách Sanatorií Klimkovice platí povinnost nosit respirátor (FFP2 / KN95), a to i při kontaktu s pokojskými a ostatními zaměstnanci na vašich pokojích. Ochranné pomůcky jsou k zakoupení na recepci.
 8. Dodržujte rozestupy minimálně 2 metry a neshlukujte se.
 9. Jakékoli příznaky onemocnění, zejména zvýšenou teplotu, suchý kašel, dušnost, bolest svalů či kloubů, ztrátu chuti nebo čichu bezodkladně hlaste svému ošetřujícímu lázeňskému lékaři nebo na sesterně.
 10. Podmínky vztahující se k bodům 1., 2. a 3.: 
  1. osoba v posledních 72 hodinách absolvovala antigenní test nebo absolvovala v posledních 7 dnech PCR test s negativním výsledkem, nebo
  2. osoba doloží lékařskou zprávou, že prodělala onemocnění Covid-19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní, nebo
  3. osoba byla očkována proti onemocnění Covid-19 a doloží národním certifikátem, že:
   • Od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo
   • Od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  4. osoba podstoupí na místě antigenní test určený k sebetestování s negativním výsledkem

                a zároveň osoba nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid-19.

 • Klienti, kteří aktuálně nesplňují žádnou z podmínek, mohou pro návštěvu veřejných gastronomických provozů či vstup na kulturní akce lázní využít možnost provedení antigenního testu pro samoplátce, který provádí lázeňské testovací centrum.

 

Děkujeme za pochopení a respektování výše uvedených opatření. Přejeme Vám příjemný pobyt v Sanatoriích Klimkovice.

Vedení Sanatorií Klimkovice