CZ UAE RUS EN

OPTIMUSIC - Interactive light-beam system


Otevírá zcela nový multi-smyslový svět - jedná se o jedinečný audiovizuální systém, který hraje v interakci s barevnými světelnými paprsky - jakýkoliv pohyb zde spouští zvuk. Je velmi flexibilní a může být přizpůsoben individuálním potřebám klientů. Terapie s OptiMusic je uklidňující, povzbuzující, zábavná, vzdělávací, náročná i kreativní.


OptiMusic umožňuje lidem rozhodovat o zvucích, které slyší a které je obklopují. To otevírá celý svět smyslového zkoumání, které je skutečně osvobozující pro pacienta každého věku a schopností. Multismyslový systém interaktivních světelných paprsků, je revoluční způsob, jakým lidé se speciálními potřebami spolu komunikují, jak se učí a rozhodují. I minimální pohyb aktivuje různou hudbu, zvuky a obrazy a vytváří silné, multismyslové prostředí k prozkoumání. Barevné paprsky světla působí jako silné vizuální referenční body, které podněcují uživatele k okamžitému přesunutí části svého těla do interakce s paprskem světla, která je doprovázena okamžitou sluchovou a vizuální odměnou. 

 

Systém OptiMusic podporuje psaní a počítání, hudbu a dramatickou tvorbu. Systém je vyvinut a naprogramován pro interaktivní vyprávění se zvukem a obrazem. Uživatelé, kteří se terapie účastní, posilují spuštěním obrázků a zvuků děj a podporují větší narativní pochopení. Příběhy obsahují základní dovednosti a kategorie, včetně přírody, vědy, technologie, dopravy, zdraví a bezpečnosti, jídla a pití, znaky a symboly a svět kolem nás.

 

OptiMusic mohou využívat jedinci všech věkových kategorií a schopností, včetně těch s:
tělesným postižením, smyslovým postižením, hyperaktivitou, autismem, vícenásobným postižením, klienti s diagnózou dětské mozkové obrny, traumatu, cévní mozkové příhody atd.


Benefity systému OptiMusic:

 • zlepšení pochopení příčiny a následku
 • stimulace jemné a hrubé motoriky, zejména koordinace oko-ruka
 • zlepšení komunikace a interakce - povzbuzuje klienty poslouchat a reagovat
 • budování pozitivního vnímání sebe sama a sebevědomí
 • podpora komunikace mezi klienty navzájem 
 • napomáhání schopnosti rozhodovat se a vybrat jednu z možností
 • vybízí klienty k pohybu 
 • zvyšuje smyslové uvědomění 
 • zlepšuje koncentraci, vizuální paměť a sluchovou sekvenci
 • umožňuje vyjádřit libost a nelibost zvukem a hudbou
 • zlepšuje rytmus a hudební načasování 
 • umožňuje bavit se 


Sledujte nás

na Facebooku, Google+ a YouTube