CZ UAE RUS EN

ZRAKOVÁ REHABILITACE


Program vhodný pro klienty se získanou poruchou zraku na bázi neurologického poškození (cévní mozková příhoda, kraniotrauma, nádory…), ať už se jedná o poškození okohybných svalů vlivem ochrnutí patřičných mozkových nervů, či poškození zrakové dráhy či korového centra v mozku. Terapie může být zaměřena taktéž na poruchy zorného pole (hemianopsie).

 

Z neurologických příčin se může vyskytnout:

okulomotorická porucha = jedinci mají potíže při prohlížení předmětu či při sledování pohybujícího se předmětu oběma či jedním okem, jedinci mají problém se zaměřit zrakem na určitý objekt  v krajních polohách (moc vysoko, vpravo, vlevo…), jedinci mají problém při uchopování objektu, kdy oči směřují jinam než ruka atd.

diplopie = dvojité vidění, které může souviset s okulomotorickou poruchou a toto dvojité vidění samozřejmě ovlivňuje pohyb v prostoru i celkovou stabilitu a jistotu při chůzi.

ztráta zrakové ostrosti = může jít pouze o rozostřené vidění, ale ztráta také může dosahovat až stupně nevidomosti.

postižení zorného pole = jedinci mají omezené vidění okolního prostoru, často mohou narážet do objektů umístěných na té straně, kde je výpadek zrakového pole.

poruchy barvocitu = mohou být částečné či úplné.

problém zpracování zrakových podnětů = z důvodu poškození zrakových center v mozku mají jedinci problémy s objasněním toho, co vidí. Mohou vidět ostře detaily, ale tyto informace nedokážou spojit s ostatními smyslovými vjemy při vytváření zrakového obrazu a ten pojmenovat.

 

Při zrakové rehabilitaci vytváříme individuálně program pro daného klienta, dle jeho možností a schopností, využíváme světelnou stimulaci v tmavém prostředí a pracujeme také za běžného osvětlení, měníme barvy pozadí, osvětlení, fixaci a sledování objektů na krátkou i delší vzdálenost, v různých rovinách – horizontální i vertikální.  Pracujeme se speciálně vytvořenými počítačovými programy, jsme vybaveni dotykovými obrazovkami i pery.

 

Zraková rehabilitace probíhá obvykle denně (1-3x 30 minut) v rámci lázeňských programů, poté klienti mohou v programu pokračovat ambulantní formou 1-2x měsíčně á 60 minut. Terapie trvá max. 2 roky. Čím dříve po objevení problémů (po úraze, operaci nádoru, cévní mozkové příhodě atd.) je terapie zahájena, tím je efektivnější a rychlejší.

 

Časová dotace: 30 min. 

 

Cena: 870 Kč