CZ UAE RUS EN

Oznámení o možném protiprávním jednáníOznámení o možném protiprávním jednání učiněné podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, (dále jen „Zákon“)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Údaje o oznamovateli

Pokud oznamovatel žádné osobní údaje nevyplní, bude takto podané oznámení považováno za zcela anonymní a bude pouze evidováno. Řádně učiněným se oznámení stane až od okamžiku, kdy totožnost oznamovatele vyjde najevo.

AquaKlim, s.r.o. ve smyslu § 9 odst. 2 písm. b) bod 3. Zákona vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona č.171/2023 Sb.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Souhlasím se zpracování osobních údajů společnosti AquaKlim, s.r.o., IČO: 27849562, sídlem Gorkého 3037/2,702 00 Ostrava, provozující Sanatoria Klimkovice v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jakož i v souladu s nařízením GDPR.

Prohlašuji, že jsem všechny informace uvedl v oznámení úplně a pravdivě, a současně beru na vědomí, že ochrana před odvetnými opatřeními se nevztahuje na osobu, která učinila vědomě nepravdivé oznámení (viz § 7 odst. 3 Zákona).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznamovatel tímto výslovně žádá pověřenou příslušnou osobu AquaKlim, s.r.o., aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala.

Zadejte kontrolní kód: 41