CZ UAE RUS EN

Výstava obrazů akademického malíře Jana Vlčka, 21.3.2013


Akademický malíř Jan Vlček vychází ve své tvorbě, malířské i kreslířské, důsledně z figury, rytmu, pohybu a harmonie. Jeho díla se zaměřují převážně na figuru, kterou rozvíjí až do náročných figurálních kompozic, ztvárňuje běžné motivy z ulice i nadrealistické výjevy. Mnohdy se nechává inspirovat biblickými motivy, nebo motivem odvěkým, tedy ženou.

Umělecko-společenské setkání se uskutečnilo 21.3.2013 na kolonádě lázní. Večerem, který zahájil náměstek hejtmana MS kraje Ivan Strachoň, provázel Jaroslav Odstrčilík, průvodní slovo pronesl galerista Petr Pivoda. Vystaveno bylo několik desítek obrazů, které si mohli zájemci zakoupit.

V rámci programu za klavírního doprovodu pana Jaroška vystoupila zpěvačka Mína se svými šansóny.

 Sledujte nás

na Facebooku a YouTube