CZ UAE RUS EN

Studénka


Město Studénka leží v chráněné krajinné oblasti Poodří a je obklopeno rybníky a loukami se zbytky lužních lesů. Městem protéká řeka Odra s přirozenými meandry. Ke chráněným kulturním památkám ve Studénce patří budovy Starého a Nového zámku. V budově Nového zámku sídlí Vagonářské muzeum, které je evropským unikátem. Milovníky přírody zaujme kouzlo krajiny Poodří, připomínající anglický park, který je protkán četnými turistickými trasami a cyklotrasami. Nejcennější lokality Poodří zpřístupňuje veřejnosti naučná stezka Kotvice.

 

http://www.mesto-studenka.cz/