CZ UAE RUS EN

ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení


Výchovu a vzdělávání dětí a žáků zajišťuje po dobu léčebného pobytu Základní škola a Mateřská škola při lázních, Klimkovice, příspěvková organizace. Škola je umístěna v 1. patře budovy Léčebna B.

 

V rámci předškolního vzdělávání mohou děti navštěvovat mateřskou školu. Probíhají zde individuální i skupinové činnosti zaměřené na rozvoj grafomotoriky, komunikace, rozumových schopností, zrakového a sluchového vnímání.

 

Žáci základních škol a žáci víceletých gymnázií navštěvují základní školu. Jsou rozděleni do tříd podle věku a s ohledem na speciální vzdělávací potřeby, rovněž podle typu školy, kterou navštěvují ve svém bydlišti. Učitelé k nim přistupují individuálně podle jejich potřeb a možností, což žákům zajišťuje pocit bezpečí a psychickou pohodu, pomáhá jim to také překonat dočasné odloučení od domova a kamarádů. Škola je dobře vybavena výukovými pomůckami, žáci mohou využívat ve výuce PC s dotykovou obrazovkou i tablety.

 

Žáci středních škol mohou docházet do školy na konzultace s vyučujícími všeobecně vzdělávacích předmětů (český jazyk, matematika, anglický jazyk).

Škola během roku zajišťuje pro žáky v rámci své projektové činnosti výlety či exkurze, žáci se podílejí na přípravě tematických výstavek výrobků u příležitosti Vánoc a Velikonoc. Podle ohlasů kmenových škol i rodičů se žáci po návratu zapojují zpět do výuky bez problémů.

Volnočasové aktivity pro žáky zajišťuje školní klub. Žáci zde tráví volný čas v kolektivu, rozvíjejí svou fantazii, tvořivost, učí se vzájemné pomoci. Aktivity jsou rozšířeny o řadu nových technik s prvky arteterapie nebo muzikoterapie. Žáci zde mají k dispozici také výpočetní techniku (PC a tablety). Pro zájemce o výtvarné činnosti ve škole dlouhodobě probíhá kroužek keramiky.

Další informace si zájemci mohou najít na webových stránkách školy http://www.skola-jsk.cz/ nebo se mohou informovat mailem na adrese zsams@skola-jsk.cz, případně telefonicky na číslech 556 422 580 – 581.