CZ UAE RUS EN

Rezervace termínu Komplexní lázeňské léčby


Tento formulář slouží k rezervaci termínu nástupu do Sanatorií Klimkovice v požadovaném kalendářním týdnu.
Konkrétní den nástupu v rámci daného kalendářního týdne (pondělí až pátek) určí Sanatoria Klimkovice.
Poplatek za sjednání termínu nástupu v požadovaném kalendářním týdnu – 3 000 Kč.
Rezervace termínu je možná pouze u klientů, jejichž schválený lázeňský návrh byl doručen Sanatoriím Klimkovice a klient byl přijat k absolvování komplexní lázeňské péče v Sanatoriích Klimkovice.
Poplatek je splatný do 7 kalendářních dnů od potvrzení rezervace přijímací kanceláří Sanatorií Klimkovice. V případě neuhrazení poplatku do 7 dní od jejího potvrzení bude rezervace zrušena.
Sanatoria Klimkovice si vyhrazují právo rezervaci neakceptovat či zrušit z kapacitních, provozních, či jiných důvodů.
Uhrazený poplatek je nevratný s výjimkou případů, kdy je rezervace zrušena z důvodů na straně Sanatorií Klimkovice.