CZ UAE RUS EN

REHA MOTION


REHA MOTION - doplatkový program k lázeňské léčbě

 

K lázeňské léčbě hrazené zdravotní pojišťovnou nabízíme možnost intenzivní a tím i efektivnější rehabilitace prostřednictvím speciálního rehabilitačního programu. V rámci programu Rehamotion 18+ je terapeutická jednotka individuální kinezioterapie prodloužená na 60 min s denní frekvencí. K dispozici je terapeutická klec a po celou dobu terapie jsou přítomni dva fyzioterapeuti.

Je preferován individuální přístup ke každému pacientovi, kdy další procedury jsou upravovány dle aktuálního zdravotního stavu.

 

Program je určen pro dospělémotorickým i kognitivním deficitem  různého původu, kde je potřeba dvou terapeutů:

  • následky poškození mozku (DMO, cévní mozkové příhody)
  • jakékoliv poúrazové stavy (úrazy hlavy, polytraumata)

 

 

Efekt léčby: dochází k normalizaci proprioceptivních reakcí (snížení dráždivosti), k protažení zkrácených svalů, centraci a optimalizaci svalového napětí končetin, zvýšení svalové síly, zlepšení mobility, stability, koordinace, hrubé a jemné motoriky a k nácviku správných pohybových stereotypů. Terapie působí také pozitivně na psychiku.

 

 Léčebný program je poskytován jako:

  • Doplňkový samoplátecký program při lázeňské komplexní nebo příspěvkové léčbě

 

 

Balneorehabilitační program sestavuje lékař při vstupním vyšetření dle aktuálního zdravotního stavu klienta.