CZ UAE RUS EN

REHA BASIC


Terapie je určena pro děti s těžkým psychomotorickým poškozením. Základem programu je  multismyslová stimulace organismu, na jejímž základě dochází k ovlivnění a využití maximálního potenciálu mozku. Terapie pozitivně ovlivňuje druhotné změny na pohybovém aparátu, které vznikají jako důsledek dlouhodobé neaktivity nebo snížené aktivity mnohdy v kombinaci se spasticitou.

 

Program je určen pro tyto indikace

  • dětská mozková obrna
  • poúrazové a pozánětlivé stavy mozku
  • senzorické poruchy
  • nádorová poškození s vážnými psychomotorickými následky
  • cévní mozkové poruchy s těžkými následky, nebo s genetickými vadami (Downův syndrom)

 

Jak to funguje

Program využívá efektu synergické reflexní terapie (SRT) v kombinaci se vzduchovými dlahami URIAS a stimulace senzorických funkcí v Snoezelenu.

 

SRT byla vyvinuta pro léčbu a prevenci následků mozkových hybných poruch, např. dětské mozkové obrny a dalších neuro-ortopedických nemocí u dětí a dospělých. Při SRT pacient aktivně necvičí, terapeut uvolňuje, zpevňuje a centruje tělesné struktury (svaly, klouby), zvětšuje jejich hybnost a současně aktivuje nebo tlumí nervový systém i orgány.

 

Tuto metodu doplňuje aplikace speciálních vzduchových dlah, které pozitivně ovlivňují mikrocirkulaci postižených tkání, normalizují svalové napětí (tonus), centralizují příslušné klouby a tlumí patologickou práci CNS (jako jsou např. napínací reflexy).

 

Při těžkém psychomotorickém poškození dochází také současně k senzorické deprivaci - úbytku a ztrátě všech informací a stimulů. Z tohoto důvodu je potřeba multisenzorického přístupu v terapii, který v tomto speciálním programu zajišťuje prostředí Snoezelenu. Ten nabízí zvýšené působení na více smyslů současně a tím přenáší vstupy do centrálního nervového systému. Umožňuje tak autentický prožitek, který ovlivňuje další vnímání dítěte a jeho reakce na zevní podněty.

Kontraindikace


Ceník


Ceny platné od 1.1.2019

 

Reha Basic je neurorehabilitační program s finanční spoluúčastí pacienta. Není hrazen zdravotní pojišťovnou.

Pobyt však lze nakombinovat s lázeňským návrhem, kdy je část procedur zdravotní pojišťovnou hrazena.

Objednávka


Před vyplněním objednávky se, prosím, seznamte s postupem pro vyřízení neurorehabilitačního programu.

Sledujte nás

na Facebooku a YouTube