CZ UAE RUS EN

Polanecká niva


Polanská niva je unikátní místo tvořené lužními lesy, mokřady, tůněmi, lukami a dravým tokem meandrující řeky Odry i s jejími slepými rameny. Rozkládá se mezi Polankou nad Odrou a Jistebníkem, jihozápadně od Ostravy.

Přírodní rezervace Polanská niva, bohatá na vzácnou faunu i floru, je součástí Chráněné krajinné oblasti Poodří.

Národní přírodní rezervaci Polanská niva vytváří přirozený porost lužního lesa u meandrujícího toku řeky Odry, část soustavy rybníků u obce Jistebník, mrtvá ramena řeky Odry s několika tůněmi a okolní louky. Jistebnickou rybniční soustavu tvoří soubor rybníků oddělených od sebe hrázemi a loukami. Ačkoliv se rybníky nacházejí asi jen 5 km od nejbližších panelových sídlišť města Ostravy, překvapí vás neposkvrněnou přírodou a krásným okolím. Největším rybníkem je Bezruč s rozlohou 70 ha. Dalšími rybníky jsou například: Starý rybník, Bažantí, Křivý, velký oderský, Prosňák, Kukla či Podhorník. Vodní plochy se svými porosty rákosu a malými ostrůvky jsou rájem vodního ptactva. Do srdce Národní přírodní rezervace Polanská niva platí zákaz vstupu. Kochat se tedy krásnou přírodou můžete jen po značených cestách.

 

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Narodni-prirodni-rezervace-Polanska-niva.aspx