CZ UAE RUS EN

Co je to neurorehabilitace


Komplexní neurorehabilitace se zaměřuje na pomoc jedincům s kombinovanými neurologickými problémy. Jsou to dospělí i děti postižení většinou následkem:

  • dětské mozkové obrny
  • cévní mozkové příhody
  • traumatického poškození mozku
  • pooperačních komplikací a úrazů

kteří často řeší nejen pohybové obtíže, ale také poruchu komunikačních schopností, poruchu pozornosti, paměti v neposlední řadě mají i různé psychické obtíže. Jde tedy o mezioborovou spolupráci v rehabilitace těchto jedinců, o propojení pohybové terapie s logopedickou terapií a psychoterapeutickými metodami, které působí na kognitivní (poznávací), senzorické a paměťové funkce.

Sledujte nás

na Facebooku a YouTube