CZ UAE RUS EN

Studie efektu intenzivní rehabilitační péče dětí s DMO a jiným získaným postižením mozku


Sanatoria Klimkovice v roce 2016 započala studii, která si klade za cíl doložit prokazatelný efekt intenzivní rehabilitační péče dětí s DMO.

 

Snahou projektu je poukázat na nutnost změny následné lůžkové léčebně rehabilitační péče pacientů s dětskou mozkovou obrnou (dále jen DMO) a traumatickými poškozeními mozku ve věku do 18 let. Stávající systém léčebně rehabilitační péče (která je u těchto onemocnění jedinou kauzální léčbou) není jednotný a neexistují standardní léčebně rehabilitační postupy pro tato onemocnění.

 

Cílem projektu je prokázat, že pokud se lůžková léčebně rehabilitační péče poskytuje v intenzivní formě a opakovaně /2x za rok/ je možné u těchto pacientů dosáhnout zlepšení trvalého charakteru onemocnění  a výrazně zvýšit stupeň sebe obslužnosti a to tak, aby byl schopen pacient samostatně existovat  v reálném životě – zapojení do vzdělávacího a pracovního procesu případně snížení závislosti na rodičích nebo společnosti. Což následně  povede k úspoře celospolečenských nákladů.

 

 

Smyslem projektu je:

  • prokázat účinnost intenzivní lůžkové léčebně rehabilitační péče  ve srovnání s klasickým přístupem
  • navrhnout standardní léčebný postup u léčebně rehabilitační  péče těchto onemocnění

 

Studie byla oficiálně zahájena 29.2.2016 první kolem testování přihlášených dětí.

Sledujte nás

na Facebooku a YouTube