CZ UAE RUS EN

Evropská unie


Projekt Modernizace ubytovacího zařízení - Sanatoria Klimkovice

Na začátku roku 2012 byla uskutečněna kompletní modernizace 99 pokojů v Lázeňském domě A. Pokoje mají nový nábytek, ve všech jsou televizory a ve většině jsou rekonstruovány také koupelny. Část pokojů je plně bezbariérových. 

Tento projekt byl spolufinancován z evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

rop

 

 

Patron dětí


Patron dětí je charitativní projekt, jehož smyslem je pomáhat zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám z celé České republiky. Dává prostorpříběhům dětí, kterým v životě nepřálo štěstí. Spojuje dárce ochotné pomáhat s těmi, co pomoc potřebují. Prostřednictvím drobných peněžních darů naplňuje malá i velká přání a potřeby dětí. Se Sanatorii Klimkovice spolupracuje od vzniku projektu a na svém webu vybírá peníze na příběhy dětí, které v Sanatoriích potřebují léčbu či rehabilitace. Vybrané peníze jdou na léčbu vždy ze 100 %. Projekt zastřešuje a jeho provoz financuje Nadace Sirius

 

Požádat o dar nebo finančně podpořit konkrétní dítě můžete na www.patrondeti.cz

Nadace Adra


Nadace ADRA, která již působí v ČR od roku 1992 a pomáhá lidem v tíživých situacích, také přispívá na terapie Reha Basic 18 a jiné. Díky její podpoře má každoročně několik desítek klientů našich lázní možnost rehabilitovat intenzivněji a efektivněji.

 

 

Nadace ADRA

 

 

Nadace Z+M


Nadace Z + M byla vytvořena za účelem pomoci lidem se zdravotním postižením či omezením. Smyslem je zlepšit každodenní život těchto osob, integrovat je do společnosti, poskytnout jim pracovní zázemí a finanční prostředky na nákup kompenzačních pomůcek, hardware, speciálních softwarů, zajištění vzdělávacích kurzů a jiných potřeb, které jim umožní žít důstojný a spokojený život.

 

https://www.nadacezm.cz/

 

 

Dále nás podporují...