CZ UAE RUS EN

Opava


Opava, zvaná Bílá perla Slezska, je půvabné město, které nabízí četné historické i architektonické památky. K těm nejstarším patří Minoritský klášter a kostel sv. Ducha, postavený před rokem 1269. Cennou památkou je také gotická Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie, z druhé poloviny 14. století. Doporučujeme také návštěvu Slezského muzea Opava, do kterého mimo jiné patří např. památník II. světové války v Hrabyni  Areál čs. opevnění v Hlučíně – Darkovičkách nebo Arboretum v Novém Dvoře, kde můžete spatřit bohatou sbírku domácích a cizokrajných dřevin, subtropických a tropických rostlin a zástupců dřevin a bylin ze všech kontinentů světa.

 

http://www.szmo.cz/http://www.opava-city.cz/