CZ UAE RUS EN

Odborný léčebný ústav


Diagnózy vhodné  k léčbě v OLÚ

a) stavy po CMP po odeznění akutního stádia nemoci

b) stavy po traumatech (polytraumatech), chirurgických výkonech a stavy spojené s dlouhodobou imobilizací

c) paretické až plegické poruchy hybnosti nejrůznějších etiologií

d) stavy po odléčení akutního stavu po aloplastikách kloubů (TEP), osteosyntézách (především pro zlomeninu krčku femuru či pro pertrochanterickou zlomeninu) popř. jiných ortopedických operacích velkých kloubů, stavy po amputacích končetin k následné rehabilitaci – neplatí pro ZP 205

e) stavy po spondylochirurgických výkonech – neplatí pro ZP 205

 
Vystavení návrhu

Návrh na péči v OLÚ předepisuje praktický lékař na základě doporučení ošetřujícího lékaře - ambulantního specialisty - či ošetřujícího lékaře v nemocnici při hospitalizaci.

Lékař na návrhu doporučí zařízení, kde je možno čerpat léčbu, a zasílá návrh na pojišťovnu.

 

Schválení

Revizní lékař na pojišťovně posuzuje splnění všech podmínek pro schválení návrhu. Případně upravuje platnost návrhu a zařízení, kde je možno léčbu čerpat. Pojišťovna zasílá schválený návrh přímo do zařízení uvedené v seznamu na prvním místě. Sanatoria Klimkovice mají k dispozici omezený počet lůžek pro tento typ léčby.

 

Smluvní ZP: VZP ČR (111), ČPZP (205), VoZP (201), ZP MV ČR (211), RBP (213).

 

Platnost návrhu a nástup

Péče v OLÚ musí být zahájena nejpozději do tří měsíců od data vystavení návrhu lékařem, pokud neurčí revizní lékař jinak.

Termín nástupu určuje léčebné zařízení v závislosti na volné kapacitě a platnosti návrhu. Klienta vyzývá písemně nejpozději 5 dnů před nástupem.

Rezervace pobytu předem včetně rezervace jednolůžkového pokoje bohužel není možná.

 

Doplatky u OLÚ

Hradí se v den nástupu v pokladně hotově či platební kartou.

  • Ubytovací poplatek (jsou zde zahrnuty poplatky za televizi, chladničku a wi-fi připojení)

Dvoulůžkový pokoj  - 100,-Kč/os./den

Jednolůžkový pokoj - 420,-Kč/os./den, 400,-Kč/os./den u držitelů ZTP a ZTP/P průkazu

 

  • Příplatky za dietní stravu (bezlepková nebo bezlaktózová dieta)

Pacient:

Dieta nepředepsaná lékařem – s doplatkem 80 Kč

Dieta předepsaná lékařem – bez doplatku

Doprovod:

Dieta nepředepsaná lékařem – s doplatkem 80 Kč

Dieta předepsaná lékařem – bez doplatku

 

Délka pobytu

28 dnů

 

Doplňující informace

U péče v OLÚ čerpá klient léčbu v rámci pracovní neschopnosti.

 

Soběstačnost

V případě nesoběstačnosti klienta při úkonech denní potřeby (osobní hygiena, stravování, oblékání) je možné absolvovat léčbu pouze s doprovodem.

 

Náš tip: Co si zabalit do lázní?

 

 


Přílohy

Sledujte nás

na Facebooku a YouTube