CZ UAE RUS EN

Odborný léčebný ústav


Diagnózy vhodné  k léčbě v OLÚ

a) stavy po CMP po odeznění akutního stádia nemoci

b) stavy po traumatech (polytraumatech), chirurgických výkonech a stavy spojené s dlouhodobou imobilizací

c) paretické až plegické poruchy hybnosti nejrůznějších etiologií

d) stavy po odléčení akutního stavu po aloplastikách kloubů (TEP), osteosyntézách (především pro zlomeninu krčku femuru či pro pertrochanterickou zlomeninu) popř. jiných ortopedických operacích velkých kloubů, stavy po amputacích končetin k následné rehabilitaci – neplatí pro ZP 205

e) stavy po spondylochirurgických výkonech – neplatí pro ZP 205

 

Vystavení návrhu

Návrh na péči v OLÚ předepisuje pediatr na základě doporučení ošetřujícího lékaře - ambulantního specialisty - či ošetřujícího lékaře v nemocnici při hospitalizaci.

Lékař na návrhu doporučí zařízení, kde je možno čerpat léčbu, a zasílá návrh na pojišťovnu.

 

Schválení

Revizní lékař na pojišťovně posuzuje splnění všech podmínek pro schválení návrhu. Případně upravuje platnost návrhu a zařízení, kde je možno léčbu čerpat. Pojišťovna zasílá schválený návrh přímo do zařízení uvedené v seznamu na prvním místě. Sanatoria Klimkovice mají k dispozici omezený počet lůžek pro tento typ léčby.

 

Smluvní ZP: VZP ČR (111), ČPZP (205), VoZP (201), ZP MV ČR (211), RBP (213).

 

Platnost návrhu a nástup

Péče v OLÚ musí být zahájena nejpozději do tří měsíců od data vystavení návrhu lékařem, pokud neurčí revizní lékař jinak.

Termín nástupu určuje léčebné zařízení v závislosti na volné kapacitě a platnosti návrhu. Klienta vyzývá písemně nejpozději 5 dnů před nástupem.

 

Rezervace konkrétního pokoje bohužel není možná.

 

 

Novinka


Nově mohou děti vrámci OLÚ v Sanatoriích Klimkovice absolvovat také neurorehabilitační program.

 

PŘEHLED A DOPLATKY


Délka pobytu                 

28 dní

 

Co hradí pojišťovna        

léčbu, ubytování a standardní stravu

 

Doprovod dítěte        

Děti do 6 let mají ze zákona nárok na doprovod hrazený pojišťovnou. Od 6 let závisí úhrada doprovodu na schválení revizním lékařem na základě posouzení zdravotního stavu dítěte.

Doprovodu, který zůstává na pobytu s léčícím se dítětem, bude v případě potřeby vypsána pracovní neschopnost. Doprovázející osoby se mohou v průběhu pobytu střídat.

 

 

DOPLATKY


Ubytovací poplatky a příplatky za dietní stravu se hradí v den nástupu v pokladně hotově či platební kartou.

 

Ubytovací poplatek

(za televizi, chladničku a wi-fi připojení)

90,- Kč/os./den

Poplatek hradí pouze osoby, které zůstávají jako doprovod u léčících se dětí.

 

Příplatky za dietní stravu (bezlepková nebo bezlaktózová dieta)

Pacient:

Dieta nepředepsaná lékařem – s doplatkem 80 Kč

Dieta předepsaná lékařem – bez doplatku

Doprovod:

Dieta nepředepsaná lékařem – s doplatkem 80 Kč

Dieta předepsaná lékařem – bez doplatku

 

Rezervace termínu nástupu v požadovaném kalendářním týdnu

Rezervace termínu je možná pouze u klientů, jejichž schválený lázeňský návrh byl doručen Sanatoriím Klimkovice a klient byl přijat k absolvování komplexní lázeňské péče v Sanatoriích Klimkovice.

Konkrétní den nástupu v rámci daného kalendářního týdne (pondělí až pátek) určí Sanatoria Klimkovice.

Poplatek za sjednání termínu nástupu v požadovaném kalendářním týdnu – 1 200 Kč.

Sledujte nás

na Facebooku a YouTube