CZ UAE RUS EN

NEUROREHABILITACE NA POJIŠŤOVNU


V současné době připravujeme spuštění nového intenzivního neurorehabilitačního programu hrazeného z veřejného zdravotního pojištění.

 

Na přelomu roku 2019 a 2020 jsme zažádali všechny zdravotní pojišťovny o nasmlouvání příslušného výkonu. Spuštění celého programu je tedy podmíněno uzavřením smlouvy s některou ze zdravotních pojišťoven, což očekáváme v průběhu prvního kvartálu roku 2020.

 

Program je určen do pacienty s diagnózou dětské mozkové obrny do dovršení věku 18-ti let, kteří mají vyřízený návrh na léčebně rehabilitační péči v odborném léčebném ústavu (OLÚ). Sanatoria Klimkovice jsou akreditovaným pracovištěm pro poskytování tohoto typu léčebné péče.

 

Předmětem programu je komplexní intenzivní zdravotní péče v oborech rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, ergoterapie, klinická logopedie a klinická psychologie poskytovaná celkově v minimálním rozsahu 4 hodiny denně.

 

Délka pobytu 

Na jeden návrh OLÚ jsou předepisovány rovnou 2 pobyty v délce trvání 28 dní. Oba dva musí být realizované v období nejvýše 12 po sobě jdoucích měsíců s minimálním odstupem 6 měsíců od ukončení prvního pobytu do nástupu druhého pobytu (tyto dva pobyty tvoří jeden cyklus KILP - komplexní intenzivní léčebně-rehabilitační péče).

 

Kritéria pro zařazení pacienta do následné KILP (komplexní intenzivní léčebně-rehabilitační péče):

 

1. Pacient je schopen přijímat požadovaný objem KILP v rozsahu minimálně 4 hodiny denně.

2. U pacienta jsou provedena tato objektivní hodnocení, a to vždy 1x na začátku prvního pobytu a 1x na konci druhého pobytu.

3. Motorika a mobilita

4. Kognitivní a exekutivní funkce

5. Poruchy komunikace a polykání - vyšetření klinickým logopedem (jen v indikovaných případech)

 

Kritéria pro setrvání pacienta v KILP

 

Obdobím hodnocení pacienta je jeden cyklus KILP (dva po sobě jdoucí pobyty délky 28 dnů realizované v období 7 měsíců až 1 rok), pokud je na konci druhého pobytu zlepšení ve věku 1-7 let minimálně o 5 % a ve věku od dosažených 8 let minimálně o 2 % oproti hodnocení na začátku prvního pobytu, může být pacient zařazen do dalšího cyklu dvou-pobytového systému KILP.

 

 

 

Nejčastější otázky a odpovědi:

 

1. Je možné použít obleček TheraSuit při speciálním programu na pojišťovnu?

 

Ano, pokud terapeut usoudí, že je to pro dítě vhodné.

 

2. Budou se proplácet všechny neurorehabilitační programy přes pojišťovnu? A od kdy?

 

Ne, bude určený typ speciálního programu v délce 1,5 hodiny individuálního cvičení a další procedury v minimálním celkovém rozsahu 4 hodiny denně.

 

 

3. Bude možné si připlatit 1 hodinu cvičení navíc při hrazení speciálního programu přes pojišťovnu?

 

V současné době zvažujeme možnost vytvoření doplatkových balíčků. O obsahu těchto balíčků vás budeme informovat. 

 

 

4. Mohu si rezervovat konkrétní termín nástupu a fyzioterapeuta?

 

V současné době je možné si rezervovat pouze měsíc, terapeuta rezervovat nelze.

 

 

5. Na jak dlouho je speciální program?

 

Předepisovány jsou pobyty na 2x 28 dní. Oba dva musí být realizované v období nejvýše 12 po sobě jdoucích měsíců s minimálním odstupem 6 měsíců od ukončení prvního pobytu do nástupu druhého pobytu.

 

Máte-li další dotazy, neváhejte se obrátit na neuro@sanklim.cz a my se budeme snažit Vaše dotazy zodpovědět.

 

 Sledujte nás

na Facebooku a YouTube