CZ UAE RUS EN

Neurorehabilitace na pojišťovnu


Program je určen pro pacienty s diagnózou dětské mozkové obrny do dovršení věku 18-ti let, kteří mají vyřízený návrh na léčebně rehabilitační péči v odborném léčebném ústavu (OLÚ). Sanatoria Klimkovice jsou akreditovaným pracovištěm pro poskytování tohoto typu léčebné péče.

 

Předmětem programu je komplexní intenzivní zdravotní péče v oborech rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, ergoterapie, klinická logopedie a klinická psychologie poskytovaná celkově v minimálním rozsahu 4 hodiny denně.

 

Délka pobytu 

Na jeden návrh OLÚ jsou předepisovány rovnou 2 pobyty v délce trvání 28 dní.

Oba dva musí být realizované v období nejvýše 12 po sobě jdoucích měsíců s minimálním odstupem 6 měsíců. Tyto dva pobyty tvoří jeden cyklus KILP - komplexní intenzivní léčebně-rehabilitační péče.

Oba pobyty musí být absolvovány v tomtéž léčebném zařízení.

 

Smluvní partněři

Aktuálně máme tento typ rehabilitační péče nasmlouvaný se RBP, zdravotní pojišťovnou a Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda. S ostatními pojišťovnami momentálně jednáme o příslušných cenových ujednáních a informace budeme průběžně aktualizovat.

 

Kritéria pro zařazení pacienta do následné KILP (komplexní intenzivní léčebně-rehabilitační péče):

Pacient je schopen přijímat požadovaný objem komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče v rozsahu minimálně 4 hodin denně v oborech rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, ergoterapie, klinická logopedie, klinická psychologie.

 

U pacienta jsou provedena tato objektivní hodnocení, a to vždy 1x na začátku prvního pobytu a 1x na konci druhého pobytu v těchto oblastech:

- Motorika a mobilita (hodnocení Gross Motor Function Measure – GMFM-88)

- Kognitivní a exekutivní funkce

- Poruchy komunikace a polykání - klinické vyšetření klinickým logopedem (jen v indikovaných případech)

 

Kritéria pro setrvání pacienta v KILP

Mezi prvním a druhým pobytem v délce 28 dnů musí být zjištěno zlepšení u dětí do 7 let minimálně o 5% a u dětí od 8 let minimálně o 2% oproti hodnocení na začátku prvního pobytu. Pokud ke zlepšení dojde ve stanovené míře, může pacient žádat o schválení dalšího cyklu KILP. Pokud ke zlepšení ve stanovené míře nedojde, pojištovna další cyklus nehradí a je možno využít naše samoplátecké programy např. Klim Therapy či Reha Klim.

 

UPOZORNĚNÍ: Jedná se o rehabilitační péči v odborném léčebném ústavu. Pro vyřízení návrhu je nezbytné použít jiný formulář než na lázeňskou péči s vyznačením, že v případě hrazené neurorehabilitace se jedná o ošetřovací den OD 00035 - viz vzor níže.

 

Formulář OLÚ děti

 

Postup pro vyřízení


Návrh na tento typ léčebného programu předepisuje pediatr, jako návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně (OLÚ) na základě doporučení ošetřujícího lékaře - ambulantního specialisty.

 

  1. Lékař na návrhu doporučí zařízení, kde je možno čerpat léčbu, a zasílá návrh na pojišťovnu. Na návrhu vyznačí, že se jedná o ošetřovací den OD 00035.
  2. Revizní lékař na pojišťovně posuzuje splnění všech podmínek pro schválení návrhu. Případně upravuje platnost návrhu a zařízení, kde je možno léčbu čerpat. Pojišťovna zasílá schválený návrh přímo do zařízení uvedené v seznamu na prvním místě. Sanatoria Klimkovice mají k dispozici omezený počet lůžek pro tento typ léčby.
  3. Péče v OLÚ musí být zahájena nejpozději do šesti měsíců od data vystavení návrhu lékařem, pokud neurčí revizní lékař jinak.
  4. Termín nástupu určuje léčebné zařízení v závislosti na volné kapacitě a platnosti návrhu. Klienta vyzývá písemně nejpozději 5 dnů před nástupem.

 


 

Chcete vědět více? Kontaktujte nás

Radka Ivanová

neuro@sanklim.cz

tel. 731 518 556 (pracovní dny 7-15:30)

Sledujte nás

na Facebooku a YouTube