CZ UAE RUS EN

Multisenzorická stimulace


 

 

 

Multisenzorická stimulace probíhá v místnosti zvané Snoezelen, což je specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti.

 

Snoezelen terapie jako většina terapií působí na člověka jako celek. Díky celostnímu přístupu terapie dochází k harmonizaci energetického systému organismu a také k postupnému vylaďování a rozvoji všech tělesných funkcí včetně pozitivního vlivu na komunikační schopnosti a psychomotorický vývoj. Terapie pomocí stimulace všech smyslů pomáhá zlepšit zdravotní stav či zmírnit následky postižení. Přinášíme stále nové možnosti pro multisenzorickou stimulaci, která umožňuje vysoce individualizovaný přístup ke každému klientovi.

 

Tmavý snoezelen 

Jde o speciální tmavou relaxační místnost, ve které dominují fascinující světelné podněty. Optická vlákna, hvězdné nebe, bublinkový válec, projektor, zrcadlová a plazmová koule.

Místnost je využívána hlavně pro zrakovou stimulaci – terapii, která se zaměřuje na nácvik zrakového vnímání a zlepšení očních pohybů. Zraková stimulace je vhodná především pro klienty po úrazech mozku a pracuje s UV světly, fluorescenčními barvami, interaktivními panely a LED světelnými panely.

 

Harmonizační lehátko

Účinky této léčebně zvukové hudební terapie jsou dány svým působením pomocí strunových vibrací přímo do buněk, tkání a tělesných orgánů. Mají blahodárný vliv na CNS, metabolismus a další biologické procesy v těle. Uvolňují krevní a lymfatické cévy, regenerují svaly, klouby, imunitní a hormonální systém. Jsou alternativou klasické tlakové masáže. Účinky jsou na úrovni tělesné, emocionální, mentální i spirituální. Dochází k efektu hluboké relaxace, odstranění stresu, uvolnění svalového napětí a svalových bloků, harmonizace dýchání, tepu srdce, krevního oběhu a lymfy, naladění organismu k další činnosti. 

 

Bílý snoezelen

Příjemné prostředí světlého Snoezelenu vyvolává pocit pohody a důvěry. Je to prostředí, ve kterém lze relaxovat, vzpomínat a znovu tak prožívat příjemné a zajímavé věci z minulosti.

 

Program „Moře“

Chcete se houpat na lodi, slyšet šumění moře či tečení potůčku? Během tohoto tématu zažijeme chůzi naboso v písku, nebo po kamíncích u řeky. Můžeme si pohladit různé mušle, lastury a škeble. Odpočineme si a zrelaxujeme pod zelenou palmou, ohmatáme si kokosové ořechy. Ucítíme vůni opalovacího krému a vůni ryb. Kdo chce, může si nalovit ryby, jiný ochutná různé druhy ovoce. Všichni se budou kochat pohledem na nekonečnou a modrou vodní hladinu.

 

Program „Zahrada“

Rádi jste relaxovali na zahrádce, sbírali ovoce, sázeli rostliny? Proč to nezažít znovu. Budeme společně sledovat rozkvetlou zahradu, květiny, motýly a ovoce. Zkusíme si kypření půdy, rozlišování semen ořechů hmatem, úpravu minizahrádky. Zkusíme rozlišovat vůni bylinek. Budeme poznávat a třídit stromy podle listů. Zkusíme aranžovat ovocný košík, zeleninovou misku či dýňové zákoutí. Můžeme si obtiskovat či vybarvovat přírodniny.

 

Program „Les“

Zpěv ptáků, šumění stromů, fičení větru ve větvích – proto se rádi vracíme do lesa. Budeme stimulovat své smysly a poznávat lesní plody, tvary, povrchy. Budeme trhat ovoce, či sbírat houby. Budeme se dotýkat chodníčku z různých přírodnin. Ucítíme a ochutnáme čaj, připravený z lesních bylin.

 

Program „Táborák“

Kdo by nechtěl opět zažít atmosféru při táboráku? Bez ohledu na počasí a roční dobu si připravit ohniště, imaginárně zapálit táborák, umístit dobroty na gril, pocítit vůni kouře, chuť párků a piva. Zazpíváme si trampské písně a zavzpomínáme na spaní pod širou oblohou nebo ve stanu. Můžeme osvěžit vzpomínky nahmatáním kamínků, listů, kaštanů, šišek, mechu a rostlin, které k tomu patří. Během příjemného rozjímání nás může prostoupit příjemné teplo, vydávané lávovými kameny.

 

Program „Vesmír“

A je tu nádherná, teplá letní noc, díváme se na oblohu plnou hvězd, sníme o nekonečnosti vesmíru. Vidíme, jak se planety pohybují, posloucháme příběhy o souhvězdích. Pozorujeme světelné efekty. Dotýkáme se světel a měníme jejich intenzitu a směr. Posilujeme svou fantazii hmatáním neznámých materiálů. Cítíme vůni teplé noci, sena, květin.

 

 

Snoezelen skýtá široké možnosti

Relaxace: dochází k navození klidu, uvolnění, pocitu absolutní pohody, kdy je vše dovoleno.

Poznání: smyslovou stimulací pomocí hmatu, zraku, sluchu, čichu a chuti dochází k pozitivní motivace k mnohým činnostem a objevování světa.

Interakce: široké možnosti snoezelenu, a pocit důvěry, který je jedním z principů terapie, vyvolávají touhu, jinak pasivního jedince zapojit se do společných činností, nebo je dokonce samostatně ovlivňovat a měnit.

Muzikoterapie: hudba a zpěv jsou výborným uvolňujícím a léčebným prostředkem, při kterém dochází ke sluchové stimulaci. Zpěv a další hudební činnosti, včetně hry na hudební nástroje, dokážou lidský organismus velmi rychle dostat do stavu relaxace. Zpěv a práce s dechem má navíc kladný vliv na další tělesné a psychické procesy.

Aromaterapie: prostředí snoezelenu umožňuje také navození stimulace a relaxace čichových center v mozku při práce s vonnými oleji a aromalampou.

Arteterapie: výtvarné a kreativní činnosti podporují kreativitu, navíc pomáhají zlepšovat jemnou motoriku a zároveň dochází také ke hmatové stimulaci. Variabilní možnosti UV osvětlení místnosti a použití reflexních barev pomáhají stimulovat zrak.

 

 

 Sledujte nás

na Facebooku a YouTube