CZ UAE RUS EN

Multisenzorická stimulace


Multisenzorická stimulace probíhá v místnosti zvané Snoezelen, což je specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti.

 

Metoda multismyslové stimulace způsobuje pozitivní změny v neurovegetativním systému organismu a komplexně harmonizuje osobnost. Nabízí nové zážitky, fyzické i psychické zklidnění, zaměstnání smyslů a výběr libých a příjemných aktivit. Klienta motivuje prostředí, ale i samotné předměty, materiály, techniky a pomůcky, které vedou k aktivaci a stimulaci také klienty, kteří mají problémy s vyjádřením svých pocitů a zájmů, jež je možné na úrovni Snoezelenu nahradit tělesnými reakcemi, mimikou, doteky a řečí těla.

 

V Sanatoriích Klimkovice jsme v rámci jedné místnosti kombinovali několik cíleně vytvořených prostředí – Tmavý Snoezelen, Světlý Snoezelen a Harmonizační lehátko, které jsou dle individuálních potřeb využívány pro stimulaci dospělých klientů. Prostředí Snoezelenu se tak stává flexibilnější a proměnlivější a umožňuje vysoce individualizovaný přístup ke každému klientovi.

 

Specificky vytvořená místnost je předurčena k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí, které plní funkci relaxační, poznávací či interakční, přičemž tyto funkce mohou působit odděleně nebo současně podle potřeb a stavu klienta.

 

SNOEZELEN MIX

 

BÍLÝ SNOEZELEN

Světlá část Snoezelen místnosti je určena k relaxaci, podněcuje vzpomínky a příjemně prožité věci z minulosti. Toto prostředí vyvolává pocit pohody a důvěry, přispívá k uvolnění, podporuje seberealizaci – formou vyjádření přání a potřeb či respektování zájmů a projevů klienta, rozvíjí smyslové vnímání, emocionalitu, poznávání, komunikaci, motoriku aj. V Bílém Snoezelenu lze relaxovat, poddávat se tepelné, vibrační a taktilní stimulaci, poslouchat či se přímo zapojit do hry na etnické nástroje s perkusním laděním. Zde se můžete nechat také oslovit podněty, které podněcují paměť, schopnost zapamatování a vybavení. Dochází zde ke zvýšení koncentrace, kterou podporují imaginační metody a relaxační hudba, která zároveň podněcuje intenzitu prožitků.

 

TMAVÝ SNOEZELEN 

Tmavá část Snoezelen místnosti je využívána hlavně ke zrakové stimulaci – terapii, která se zaměřuje na nácvik zrakového vnímání a zlepšení očních pohybů. Cílem je mimo jiné všímat si kombinací světel a rozdílných účinků vizuálních podnětů a rozvíjet zrakovou, sluchovou i haptickou percepci. Pro tuto terapii jsou dominantní světelné podněty, optická vlákna, UV světla, interaktivní a LED světelné panely, fluorescenční barvy, LED reflektory, plasmové a zrcadlové koule, panely ohýbající světlo, obrázkové kotouče aj.

 

HARMONIZAČNÍ LEHÁTKO

 

Harmonizační lehátko je spjato s pojmem muzikoterapie, která je považována za léčebnou metodu, využívající hudby jako terapeutického prostředku, kdy proniká do hlubších vrstev osobnosti než mluvené slovo a působí na celistvost jedince, na jeho tělo, smyslové i nadsmyslové vnímání. Živě vytvářená hudba a vibrace působí, zklidňují a vylaďují na všech úrovních.

 

Rozsáhlá nabídka muzikoterapeutických prostředků nám v současné době umožňuje efektivněji uplatňovat pozitivní vliv zvuků na psychickou i somatickou stránku člověka. Stále větší hlukové a psychické zamoření populace dělá z harmonizačního lehátka ideální nástroj, kde se lze spolehlivě hlubinně uvolnit. Jeho tónové vibrace uvolňují somatické i psychické bloky a navozují atmosféru klidu.

 

Ležící klient během terapie vnímá zvuk a vibrace terapeutem rozeznívaných strun, které jsou laděny do stejného tónu. Tyto strunové vibrace působí přímo do buněk, tkání a tělesných orgánů. Klient vnímá tyto tónové vibrace celým tělem. Jeho mysl se zklidní a dochází k regeneraci a uvolnění celého těla. Zaznamenaným efektem je blahodárný vliv na CNS, metabolismus a další biologické procesy v těle. Regenerují se svaly, klouby, imunitní a hormonální systém. Účinky jsou na úrovni tělesné, emocionální, mentální i spirituální. Dochází k efektu hluboké relaxace, odstranění stresu, uvolnění svalového napětí a svalových bloků, harmonizace dýchání, tepu srdce, krevního oběhu a lymfy a naladění organismu k další činnosti.

 

Snoezelen skýtá široké možnosti

Relaxace: dochází k navození klidu, uvolnění, pocitu absolutní pohody, kdy je vše dovoleno.

Poznání: smyslovou stimulací pomocí hmatu, zraku, sluchu, čichu a chuti dochází k pozitivní motivace k mnohým činnostem a objevování světa.

Interakce: široké možnosti snoezelenu, a pocit důvěry, který je jedním z principů terapie, vyvolávají touhu, jinak pasivního jedince zapojit se do společných činností, nebo je dokonce samostatně ovlivňovat a měnit.

Muzikoterapie: hudba a zpěv jsou výborným uvolňujícím a léčebným prostředkem, při kterém dochází ke sluchové stimulaci. Zpěv a další hudební činnosti, včetně hry na hudební nástroje, dokážou lidský organismus velmi rychle dostat do stavu relaxace. Zpěv a práce s dechem má navíc kladný vliv na další tělesné a psychické procesy.

Aromaterapie: prostředí snoezelenu umožňuje také navození stimulace a relaxace čichových center v mozku při práce s vonnými oleji a aromalampou.

Arteterapie: výtvarné a kreativní činnosti podporují kreativitu, navíc pomáhají zlepšovat jemnou motoriku a zároveň dochází také ke hmatové stimulaci. Variabilní možnosti UV osvětlení místnosti a použití reflexních barev pomáhají stimulovat zrak.