CZ UAE RUS EN

Komplexní lázeňská péče pro dospělé


Vystavení lázeňského návrhu

Návrh na lázeňskou péči předepisuje praktický lékař na základě doporučení ošetřujícího lékaře - ambulantního specialisty - či ošetřujícího lékaře v nemocnici při hospitalizaci. Lékař na návrhu doporučí lázeňská zařízení, kde je možno čerpat v rámci dané indikace lázeňskou léčbu, a zasílá návrh na pojišťovnu.

 

Schválení

Revizní lékař na pojišťovně posuzuje splnění všech podmínek pro schválení návrhu daných indikačním seznamem. Případně upravuje platnost návrhu a lázeňská zařízení, kde je možno léčbu čerpat. Pojišťovna zasílá schválený návrh přímo do lázeňského zařízení uvedené v seznamu na prvním místě.

 
Platnost návrhu a nástup

Komplexní lázeňská péče musí být zahájena nejpozději do tří měsíců od data vystavení návrhu praktickým lékařem, pokud neurčí revizní lékař jinak.
U pooperačních a poúrazových stavů je nástup možný do tří měsíců po operaci či úrazu, v případě komplikací do šesti až dvanácti měsíců dle rozhodnutí revizního lékaře zdravotní pojišťovny.

Termín nástupu určuje lázeňské zařízení v závislosti na volné kapacitě a platnosti návrhu a vyzývá klienta písemně nejpozději 5 dnů před nástupem.

 

Rezervace pobytu předem včetně rezervace jednolůžkového pokoje bohužel není možná.

 

Doplatky u komplexní léčby

Hradí se v den nástupu v pokladně hotově či platební kartou.

  • Ubytovací poplatek (jsou zde zahrnuty poplatky za televizi, chladničku a wi-fi připojení)

Dvoulůžkový pokoj  - 100,-Kč/os./den
Jednolůžkový pokoj - 420-Kč/os./den, 400,-Kč/os./den u držitelů ZTP a ZTP/P průkazu

  • Lázeňský poplatek

10,-Kč/os./den vyjma držitelů ZTP/P průkazu a klientů nad 70 let
 

Délka pobytu

21 či 28 dnů – v závislosti na dané indikaci

 

Doplňující informace

U komplexní péče čerpá klient léčbu v rámci pracovní neschopnosti. Vypisuje ji před příjezdem do lázní obvodní lékař pacienta či sestra v lázních po příjezdu.
 

Soběstačnost

V případě nesoběstačnosti klienta při úkonech denní potřeby (osobní hygiena, stravování, oblékání), je možné absolvovat léčbu pouze s doprovodem.

 

Náš tip: Co si zabalit do lázní?
Přílohy

Komplexní lázeňská péče pro děti


Vystavení lázeňského návrhu

Návrh na lázeňskou péči předepisuje praktický lékař pro děti a dorost většinou na základě doporučení ošetřujícího specialisty.

Lékař na návrhu doporučí lázeňská zařízení, kde je možno čerpat v rámci dané indikace lázeňskou léčbu, a zasílá návrh na pojišťovnu.

 

Schválení

Revizní lékař na pojišťovně posuzuje splnění všech podmínek pro schválení návrhu daných indikačním seznamem. Případně upravuje platnost návrhu a lázeňská zařízení, kde je možno léčbu čerpat. Pojišťovna zasílá schválený návrh přímo do lázeňského zařízení uvedené v seznamu na prvním místě.

 

Platnost návrhnu a nástup

Komplexní lázeňská péče u dětí musí být zahájena nejpozději do šesti měsíců od data vystavení návrhu praktickým lékařem, pokud neurčí revizní lékař jinak.

U dětí po operacích slepého střeva je nárok na léčení do 3 měsíců od data operace.

Rezervace pobytu předem včetně rezervace konkrétního pokoje bohužel není možná.

 

Termín nástupu určuje lázeňské zařízení v závislosti na volné kapacitě a platnosti návrhu a vyzývá klienta písemně nejpozději 5 dnů před nástupem.

 

Doplatky u komplexní léčby

Hradí se v den nástupu lázeňské recepci budovy B hotově či platební kartou.

 

  • Ubytovací poplatek

90,- Kč/os./den - jsou zde zahrnuty poplatky za televizi, chladničku a wi-fi připojení.

Poplatek hradí pouze osoby, které zůstávají jako doprovod u léčících se dětí.

 

  • Lázeňský poplatek

10,- Kč/os./den - lázeňský poplatek nehradí osoby mladší 18 let a starší 70 let, osoby, na které náleží přídavky na děti (výchovné) a držitelé průkazu ZTP-P a jejich průvodci. 

 

Délka pobytu

28 dnů

 

Doprovod dítěte

Děti do 6 let mají ze zákona nárok na doprovod hrazený pojišťovnou. Od 6 let závisí úhrada doprovodu na schválení revizním lékařem na základě posouzení zdravotního stavu dítěte.

Doprovodu, který zůstává na pobytu s léčícím se dítětem, bude v případě potřeby vypsána pracovní neschopnost. Doprovázející osoby se mohou v průběhu pobytu střídat.

 

Praktické tipy k pobytu Vašeho dítěte
Přílohy

Sledujte nás

na Facebooku a YouTube