CZ UAE RUS EN

Kombinace videokonference a videozáznamu


  • Kombinace videokonference / videohovoru + analýzy videozáznamu s následnou telefonickou konzultací
  • Tato kombinovaná služba je podmíněna vyplněním Informovaného souhlasu klienta, souhlasu pro Videokonferenční služby/videohovor a pro Analýzu videozáznamu s telefonickou konzultací klienta. Tyto souhlasy je možno kdykoliv odvolat, bez ichj ale tato služba nebude poskytována.

 

Omezení:

  • Vstupní vyšetření probíhá pouze osobně, na pracovišti klinického logopeda (poskytovatele služby).
  • Poměr videokonferencí a osobních návštěv klienta - dle zvážení klinického logopeda je nutná min. 1x za čtvrtletí u věkové skupiny 0-15, 1x ročně u věkové skupiny 15 a více osobní intervence v ambulanci klinického logopeda, poté může být pokračováno ve videokonferenční službě.
  • Poměr analýz videozáznamu s následnou telef. konzultací - min. 1x ročně osobní intervence v ambulanci klinického logopeda, poté může být pokračováno v této službě. 

 

Časová dotace:

  • 45 min. videokonference 30 min čistého času na terapii + 15 min příprava (připojení videokonference, příprava materiálů, uložení záznamů atd.)
  • 30 min. analýza videozáznamu s následnou telefonickou konzultací

 

Cena: 1 600 Kč (videokonference) / 800 Kč (analýza videozáznamu s následnou telefonickou konzultací)