CZ UAE RUS EN

Klinická logopedie pro dospělé


Logopedická péče pro dospělé klienty je zaměřena především na:

  • PORUCHY POLYKÁNÍ po úrazech mozku, cévních mozkových příhodách (dysfagie)
  • PORUCHY OROFACIÁLNÍ OBLASTI (myofunkční poruchy, orální dyspraxie, poruchy mozkových nervů)
  • ZÍSKANÉ DYSARTRIE
  • VERBÁLNÍ APRAXIE
  • AFÁZIE 

Jednotlivé poruchy se mohou vzájemně kombinovat. Klinický logoped na základě vstupního vyšetření navrhne vhodnou intenzitu a frekvenci návštěv a zvolí adekvátní terapii, která pak probíhá individuální formou.

 

Cílem je odstranit, ovlivnit nebo kompenzovat deficit, který vyvolává nepříznivou komunikační situaci.

 

Prognóza závisí na rozsahu poškození mozku, věku, vhodnosti reedukačního postupu, intenzitě cvičení, na motivaci a vůli klienta a ochotě jeho blízkých se aktivně účastnit terapie.

 

Našim klientům se získanými poruchami řečové komunikace nabízíme programy, které spojují intenzivní logopedickou terapii a psychoterapeutické metody, které působí na kognitivní, především verbální paměťové funkce, a tím maximalizují výsledky terapie. Tyto programy jsou nabízeny dospělým klientům v rámci samopláteckých, komplexních i ambulantních logopedických programů.

 

Komplexní programy zahrnují kromě důležité pohybové terapie také logopedickou péči, která je nabízena v různé intenzitě a je vhodně kombinována s ostatními složkami neurorehabilitace (pohybová terapie, multisenzorická stimulace, kognitivní trénink, atd.). Každému klientovi tak dokážeme nabídnout program přesně na míru jeho problémům. 

 

Název programu Intenzita
Logopedie Kognitivní trénink EEG Biofeedback
CMP REHA 5x týdně á 30 minut 3x týdně á 30 minut 3x týdně á 45 minut
CMP LOGO KOGNI 5x týdně á 60 minut 5x týdně á 30 minut 3x týdně á 45 minut
CMP LOGO KOGNI INTENSIV 5x týdně á 2,5 hodiny 5x týdně á 30 minut

3x týdně á 45 minut

 

 

Podmínkou přijetí klienta do programu CMP LOGO KOGNI INTENSIV je komplexní 1,5h logopedické vyšetření provedené předem klinickým logopedem, které ověří vhodnost klientem vybrané intenzity a frekvence programu.