CZ UAE RUS EN

Ergoterapie


Díky individuálnímu přístupu ergoterapeutů a ucelené rehabilitaci fyzických a mentálních schopností dosahujeme maximálních výsledků v aktivizaci, soběstačnosti, a zvýšení kvality života s ohledem na možnosti každého klienta.

 

Cíle ergoterapie:

- rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, úchopů a vizuomotorické koordinace

- upevňování a trénink sebeobslužné činnosti

- podpora pracovních dovedností

- rozvoj smyslového vnímání

- rozvoj mozkových funkcí, emocionálních a sociálních schopností.