CZ UAE RUS EN

Doprovod k dítěti


Dětský pacient do 6 let má nárok na doprovod dospělé osoby po dobu pobytu v lázních.

V ostatních případech u komplexní lázeňské péče o děti hradí zdravotní pojišťovna pobyt průvodce pouze tehdy, potvrdí-li jeho nezbytnost revizní lékař. Pobyt průvodce hradí ta zdravotní pojišťovna, u které je pojištěno doprovázené dítě.

 

V případě pobytu druhého dítěte-doprovodu (od 3 let věku) je nutno počítat s těmito náklady:

Ubytování - přistýlka na pokoji 150 Kč
Strava (povinná polopenze pro ubytované dítě-doprovod od 3 let)
Polopenze (děti od 3 do 11 let vč.) snídaně - 86 Kč, oběd - 108 Kč, večeře - 86 Kč
Polopenze (děti od 12 let a dospělí) snídaně - 126 Kč, oběd - 138 Kč, večeře - 113 Kč 

 

Podmínkou přijetí dítěte-doprovodu ve věku od 3 do 18 let je odběr stravy (minimálně formou polopenze)

Dítě-doprovod do 3 let věku bez nároku na lůžko a stravu je ubytováno zdarma.