CZ UAE RUS EN

Doprovod k dítěti


Dětský pacient do 6 let má nárok na doprovod dospělé osoby po dobu pobytu v lázních.

V ostatních případech u komplexní lázeňské péče o děti hradí zdravotní pojišťovna pobyt průvodce pouze tehdy, potvrdí-li jeho nezbytnost revizní lékař. Pobyt průvodce hradí ta zdravotní pojišťovna, u které je pojištěno doprovázené dítě.

 

V případě nutnosti pobytu druhého dítěte-doprovodu ubytováváme děti od 1 roku. Dítě–doprovod do 3 let věku, bez nároku na lůžko a stravu, je ubytováno zdarma. U dětí od 3 let věku je třeba počítat  s těmito náklady:

Ubytování - přistýlka na pokoji

220 Kč

Strava (povinná polopenze pro ubytované dítě-doprovod od 3 let)

Polopenze (děti od 3 do 11 let vč.)

snídaně - 101 Kč, oběd - 145 Kč, večeře - 112 Kč

Polopenze (děti od 12 let a dospělí)

snídaně - 168 Kč, oběd - 190 Kč, večeře - 168 Kč 

 

Podmínkou přijetí dítěte-doprovodu ve věku od 3 do 18 let je odběr stravy (minimálně formou polopenze).


Přílohy