CZ UAE RUS EN

Analýza videozáznamu s následnou telefonickou konzultací


  • Tato služba spočívá v zachycení, ukládání a přenosu obrazů a dat, které jsou určeny ke shlédnutí, analýze a interpretaci klinickým logopedem.
  • Služba je poskytována prostřednictvím přenosu digitálních obrázků, zvuků či dříve zaznamenaných videí z jednoho místa na druhé, aby poskytovatel služby – klinický logoped mohl získat informace, analyzovat je a poskytnout klientovi/zákonnému zástupci/pečovateli zpětnou vazbu telefonickým rozhovorem.
  • Tato služba je podmíněna vyplněním Informovaného souhlasu klienta a Souhlasu pro analýzu videozáznamuTyto souhlasy je možno kdykoliv odvolat, bez nich ale tato služba nebude poskytována.

 

Omezení:

  • Poskytování této služby je podmíněno vyšetřením na pracovišti klinického logopeda (poskytovatele služby).
  • Poměr analýz videozáznamu s následnou telef. konzultací - min. 1x ročně osobní intervence v ambulanci klinického logopeda, poté může být pokračováno v této službě

 

Časová dotace: Maximálně 1x týdně 30 min. 

 

Cena: 800 Kč