CZ UAE RUS EN

Ambulantní rehabilitační péče


Ambulantní specializovaná péče je smluvně sjednaná se zdravotními pojišťovnami a poskytovaná dle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami na doporučení odborného lékaře (poukaz na vyšetření K nebo poukaz FT).

Z důvodu naplnění kapacit aktuálně nepřijímáme nové pacienty k ambulantní rehabilitaci.

 

 

Sanatoria mají uzavřenou smlouvu na tento typ péče s těmito zdravotními pojišťovnami:

  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) - odbornost 201 a 902
  • Revírní bratrská pokladna (213) - odbornost 201 a 902
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211) - odbornost 902
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207) - odbornost 201, 209, 902
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

  

Odbornost 201 - fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
          Cílené vyšetření rehabilitačním lékařem
  Kontrolní vyšetření rehabilitačním lékařem
  Měkké a mobilizační techniky
  Mobilizace páteře nebo kloubu - s nárazem
  Reedukace pohybových schémat a návyků a jejich korekce
Odbornost 209 - neurologie
  Cílené vyšetření neurologem 2
  Kontrolní vyšetření neurologem 2
  Obstřik periferního nervu
  Kořenový obstřik
Odbornost 902 - fyzioterapeut
  Fyzikální terapie II: Diadynamik, aplikace IF proudů, ultrazvuk magnetoterapie, podtlakové přístroje, intermitentní přístrojová komprese, TENS, parafínová lázeň
  Fyzikální terapie III: diatermie (krátkovlnná, mikrovlnná), 4 - komorová galvanická lázeň
  Fyzikální terapie IV: speciální selektivní stimulace, stimulace oslabených svalů
  Léčebná tělesná výchova skupinová typ I., 3 - 5 léčených, á 15 minut
  Léčebná tělesná výchova skupinová typ II., 6 - 12 léčených
  Léčebná tělesná výchova skupinová v bazénu s teplou vodou á 15 minut
  Léčebná tělesná výchova individuální pod dohledem na přístrojích včetně vertikalizace
  Léčebná tělesná výchova individuální - kondiční a analytické metody
  Techniky měkkých tkání
  Masáž reflexní a vazivová
  Individuální LTV - nácvik lokomoce a mobility
  Vodoléčba II: střídavá nožní koupele, vířivá koupel DK a HK
  Vodoléčba III: skotský střik, podvodní masáž