CZ UAE RUS EN

ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení


Školou povinné děti v době svého pobytu v lázních navštěvují Základní školu při zdravotnickém zařízení, která je součástí dětské léčebny.  Menší děti tráví volný čas mezi procedurami v Mateřské škole při zdravotnickém zařízení.  Obě školská zařízení se nachází v 1. patře budovy Léčebny B.

Žáci základních škol i žáci víceletých gymnázií jsou rozděleni do tříd podle věku, druhu postižení a podle typu školy, kterou navštěvují ve svém bydlišti. Učitelé k nim přistupují individuálně podle jejich potřeb a možností, což dětem zajišťuje pocit bezpečí a psychickou pohodu, pomáhá jim to také překonat dočasné odloučení od domova a kamarádů.

 

Také žáci středních škol mohou docházet do školy dle individuálního rozvrhu nebo mohou konzultovat s vyučujícími všeobecně vzdělávacích předmětů (čeština, matematika, angličtina, němčina, francouzština, ruština). Mají ve škole přístup k internetu, aby mohli ze své kmenové školy získávat informace o probíraném učivu.

Pedagogové s dětmi podnikají také výlety, exkurze, společně připravují výstavky výtvarných prací a vydávají školní časopis Jodík. Podle ohlasů kmenových škol dětských klientů lázní i jejich rodičů se žáci po návratu zapojují zpět do výuky bez problémů.

Důležitou úlohu během pobytu dětí v sanatoriu sehrávají také mateřská škola, školní družina a školní klub. Děti tráví volný čas v kolektivu, rozvíjejí svou fantazii, tvořivost, učí se vzájemné pomoci. Výuka a výchova jsou rozšířeny o řadu nových technik, jako jsou arteterapie nebo muzikoterapie.

Další informace si zájemci mohou najít na webových stránkách školy http://www.skola-jsk.cz/ nebo se mohou informovat mailem na adrese zsams@skola-jsk.cz, případně telefonicky na číslech 556 422 580 – 581.

Sledujte nás

na Facebooku a YouTube