CZ UAE RUS EN

Výsledky KLIM-THERAPY ®


Sledovaný vzorek dětský pacientů Klim Therapy byl 212 dětí. Pro zhodnocení a lepší srovnatelnost výsledků byky děti rozděleny do dvou skupin podle kategorií (tíže postižení) a v jednotlivých skupinách pak ještě do skupin dle věku do 6 let a od 7 let výše.

 

V kategorii lehčího postižení (1-3) bylo v programu Klim Therapy odléčeno  106 dětí, z toho do 6 let věku 46 dětí a od 7 let 60 dětí.

V kategorii těžšího až těžkého postižení (4-5), tedy dětí s výraznějším psychomotorickým deficitem bylo odléčeno 106 dětí, z toho do 6 let 40 a od let  66 dětí.

 

kt 2016 4-5KT 2016 1-3klim shrnutí 2016

 

Dle zjištěných hodnot došlo k nevýraznějšímu zlepšení u dětí  s těžším psychomotrickým postižením  do 6 let věku a to o 14,89%. Pro samotné dítě a jeho rodiče je posun ovšem mnohem znatelnější – ať už je to schopnost udržet hlavu (skupina V), otočit se vleže (skupina IV), nebo ujít samostatně krátkou vzdálenost (skupina I- III). U všech dětí bylo zřetelné zlepšení koordinace těla v prostoru, zlepšení rovnováhy, snížení nekontrolovatelných poruch pohybu, uvolnění svalových kontraktur a dalších problémů spojených s jejich handicapem.

 

Sledujte nás

na Facebooku a YouTube