CZ UAE RUS EN


Den s vojáky a záchranáři


den s vz

 

 

 

Informace pro účastníky akce "Den s vojáky a záchranáři "pořádáný v areálu Sanatorií Klimkovice dne 30.6.2018:

Účastí na akci vyjadřujete svůj souhlas s pořizováním záběrů Vaší osoby, jakož i osob, jejichž jste zákonným zástupcem (tj. zejména vašich dětí), nebo jiných osob, které s sebou přivedete. Z akce budou pořizovány fotografické záběry, jakož i audio a video nahrávky, to vše pro účely propagace takové činnosti, tj. včetně šíření na webových stránkách a na sociálních sítí na účtech AquaKlim, s.r.o. (Sanatoria Klimkovice) a v propagačních a informačních materiálech, jak písemných, tak elektronických a jiným obvyklým způsobem.

Sledujte nás

na Facebooku, Google+ a YouTube