Léčení dospělých Léčení dětí Pobyty a Wellness Volný čas, akce Gastronomie

Procedury pro děti

Procedury pro děti a dorost

Tato nabídka zahrnuje veškeré procedury, které Sanatoria Klimkovice poskytují dětem a dorostu 

 • při lázeňské léčbě a rehabilitační ambulantní léčbě – skladbu procedur ordinuje lékař dle klinického stavu klienta s ohledem na možné kontraindikace
 • v rámci samopláteckých pobytů
Název

ILTV v tělocvičně

je plánovitý proces terapeutického, tělovýchovného a psychologicko pedagogického charakteru, který využívá metodiky upravené pohybové aktivity člověka za účelem prevence, obnovení, úpravy a zlepšení funkce organismu u osob se změněným stavem pohybového systému. Jsou zde zahrnuty aktivní a pasivní pohyby, aktivní pohyby proti odporu, dechová gymnastika, cvičení s náčiním a na nářadí, kondiční cvičení v rámci metodické řady dle stavu a diagnózy klienta. V rámci této procedury může fyzioterapeut využít řadu speciálních metod jako např. masáž reflexní a vazivová, mobilizace páteře a periferních kloubů a techniky měkkých tkání.

 

 • Masáž reflexní a vazivová je řada speciálních hmatů v přesném pořadí s reflexním ovlivněním tkání a vnitřních orgánů jednotlivých segmentů dle neurofyziologie, při kterém dochází především k ovlivnění bolestivých bodů ve svalech.
 • Mobilizace páteře a periferních kloubů jsou rytmické pohyby v omezeném směru pohybu dle metodiky oboru myoskeletální medicíny za účelem obnovy funkce.
 • Techniky měkkých tkání jsou soustavy speciálních hmatů pro obnovu napětí, pohyblivosti a posunlivosti tkání.

ILTV v tělocvičněILTV v tělocvičně 2

ILTV  na neurofyziologickém podkladě

Metodiky vychází z konkrétních pozic s využitím různých úchopových technik, facilitací, odporů a ty prostřednictvím určitých polohových reflexů, klíčových bodů nebo spoušťových zón umožňují ovlivňovat patologické změny řízení pohybu, držení těla a svalového tonu. Terapeut se při svém postupu řídí reakcemi pacienta, které vyvolává, tlumí a modifikuje. V rámci této procedury může fyzioterapeut využít řadu speciálních metod jako jsou např. proprioceptivní nervosvalová facilitace, senzomotorická stimulace, proprioceptivní posturální trénink nebo cvičení dle Vojty, Bobatha a Kabata.

 • Cvičení dle Vojty je metoda vycházející z principu reflexní lokomoce.
 • Bobath koncept se používá k uvolňování spasmů, zlepšení koordinace pohybu a rovnováhy; krátkodobé snížení svalového tonu se dosahuje inhibičními polohami; opakováním cvičení se uvolnění prodlužuje; ve stavu svalového uvolnění se pak facilitují posturální a rovnovážné re-flexy.

 

Hippoterapie - léčebná jízda na koni

Tato terapie je jen pro děti a dorost. Metoda je založena na neurofyziologickém principu, kde zdrojem pohybových stimulů je kůň, kterému se jezdec přizpůsobuje. Význam této stimulace spočívá v tom, že napodobuje s odlehčením končetin mechanismus chůze člověka. Jemné stimuly jsou přenášeny i na páteř, která se tím napřimuje a současně se posilují i zádové svaly, zároveň dochází k reflexnímu uvolňování spasmů, což napomáhá mimo jiné i ke zlepšení koordinace pohybu či k tréninku balance.

Ergoterapie pro děti

Ergoterapie je velmi důležitou složkou léčebné rehabilitace, jejímž cílem je

 • zlepšit zejména hybnost horních končetin
 • naučit dítě určitým pohybům, které bude moci využít v běžném denním životě
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace, vnímání, citlivosti, vytrvalosti
 • rozvoj výkonnosti mozkových funkcí

  CIMG0580 - náhled CIMG0582 - náhled CIMG0592 - náhled

 

Ergoterapie neboli pracovní terapie je profese, která usiluje o zachování a využívání schopností potřebných pro zvládání běžných denních činností. Podporuje maximálně možné začlenění dítěte do běžného života, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti. 

 

Ergoterapie umožňuje využívat rozvinutých či znovunabytých funkcí k práci, zábavě a k sebeobsluze. Je zaměřená na rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace, vnímání, citlivosti, vytrvalosti, výkonnosti mozkových funkcí a také na psychické a emocionální schopnosti. Ergoterapie využívá specifické metody a techniky pro nácvik konkrétních dovedností.  

 

Pomocí různých her učí terapeut dítě rozeznávat tvary předmětů, učí ho rozlišovat tvrdé a měkké předměty, drsné a hladké povrchy, teplé a studené atd. Důležité je také zaměřit se na to, aby dítě zvládalo aktivity denního života na jeho nejvyšší možné úrovni jako např. oblékání, sebesycení a hygienu. Terapeut se také zaměřuje na úkony vyžadující zapojení jemné motoriky, jako je např. zapínání knoflíků a šněrování tkaniček. Také tyto dovednosti si může dítě zlepšovat na různých pomůckách.

Ergoterapie, tak jak jí nabízíme, je u dětí velmi oblíbená, protože cvičení probíhá formou hry (hrají se zajímavými „hračkami“) a pod vedením zkušeného ergoterapeuta. U her a cvičení je přítomná i matka či jiný doprovod dítěte, který se zaškoluje v tom, jak poznatky z ergoterapie využívat v domácím prostředí.

 Pro větší děti je ve speciální ergoterapeutické místnosti zabudován i X-BOX kinect, na kterém lze formnou hry trénovat šikovnost a pohyblivost. Zakomponování těchto moderních technologií do terapie je při práci s dětmi (hlavně těmi staršími) velmi vítáno. Děti tyto hry baví a tak může léčba probíhat formou nenucené hry a volné zábavy.

 

SLTV v bazénu

Cvičení, při kterém se využívá fyzikálních vlastností vodního prostředí (teplota vody 28 – 30°C, teplota vzduchu 30 – 32°C) v kombinaci s pohybovou terapií. Výběr cviků je zaměřen na provádění pohybů, které pacient na souši provede jen obtížně, nesprávným substitučním způsobem nebo neprovede vůbec.

 • Plavání v bazénu patří do nabídky volně prodejných procedur, kterou může využít pro zlepšení své kondice nejen lázeňský klient, ale také veřejnost.

Kontraindikace pro SLTV v bazénu i volné plavání: inkontinence, kožní onemocnění, kožní defekty, akutní onemocnění.

 

SLTV v bazénu

SLTV v tělocvičně   

Skladba cviků je zaměřená na danou diagnózu a tíži postižení. Při cvičení lze využít nářadí i náčiní (např. míče, tyče).

 

SLTV v tělocvičně


Cvičení na míčích: gymnastický míč představuje labilní plochu, která je přímo předurčena pro balanční cvičení. Umožňuje různé způsoby pružení, houpání a poskakování. Cvičení na míči v různých polohách vede ke správnému držení těla a v důsledku toho také ke zmírnění bolesti v zádech.

SLTV v tělocvičně 2

Ergometr

Ergometr - rotoped je jednou z nejoblíbenějších forem osobního tréninku. Mezi jejich přednosti patří široký rozsah použití od rehabilitačního cvičení až po náročné sportovní tréninky. Pravidelný trénink na těchto přístrojích má pozitivní vliv na krevní tlak, optimálně zatěžuje srdce, zvyšuje vitální kapacitu plic a podporuje spalování tuků. Slouží k posilování konkrétních svalových skupin podle zdravotního stavu a zlepšování fyzické kondice klientů.

 

Motomed

Je využívám pro pasivní procvičení hybnosti. Pohyb provádí elektrická jednotka s regulovatelnou rychlostí. Využívá se zejména při rehabilitaci vozíčkářů

 

Posturomed

Tato terapeutická pomůcka umožňuje praktikovat sensomotorický trénink ke stabilizaci držení těla. Posturomed pracuje na principu rytmické stimulace. Tím se může cíleně navýšit proprioreceptivní informační tok u pacienta. Dochází ke korekci držení těla, zharmonizuje se souhra svalstva a zkrátí se tak doba reakce.

 

Posilovací přístroje

Cílem terapie je především posilování oslabených svalů, zvyšování svalové síly, udržení a zlepšení hybnosti.

Koupel jodobromová 

Koupele patří k nejstarším aplikacím minerálních vod pro léčebné účely. Působí zde několik fyziologických mechanismů. Lidská kůže je místem tepelných a energetických změn, ale i mechanických a látkových zásahů. Teplo z koupele proniká ke kapilárám a odtud se šíří krevním oběhem do celého organismu. Zvyšuje se tep a dechová frekvence, roste spotřeba kyslíku. Terapeuticky se dosahuje zmírnění bolesti, uvolnění svalových křečí (mohou postihovat jak kosterní, tak hladké svaly - což může vést k dočasnému zúžení cév s následnou poruchou průchodu), vstřebávání zánětlivých produktů, jakož i psychické relaxace.

 

Při koupelích se jód vstřebává nejen kůží, ale také sliznicemi. Na kůži dochází k chemické vazbě jodu na kožní kryt, vytvoří se tzv. jodové depo, jež je vodou nesmyvatelné a z něhož probíhá následné vstřebávání jodu do organismu. Díky sublimačním schopnostem elementárního jódu, který se snadno vypařuje do atmosféry, vzniká nad hladinou jodové koupele jodové mikroklima. Během pobytu v tomto prostředí dochází k velmi účinné inhalaci elementárního jódu obsaženého ve vzduchu. Asi 30% vdechovaného elementárního jódu je zachyceno sliznicemi, vstřebáno do krve a deponováno ve štítné žláze.

 

Teplota vody 37°C, doba koupele 20 minut, po ukončení je aplikován suchý zábal.


Účinky: jodobromová solanka zlepšuje prokrvení organismu, posiluje imunitní systém, zmírňuje spasticitu, vede k regeneraci chrupavky, zmírňuje zánětlivé projevy a v důsledku toho dochází ke snížení bolesti. Přispívá k normalizaci menstruačního cyklu žen, posiluje fertilitu, zabraňuje eventuálním srůstům v oblasti malé pánve, zamezuje množení bakterií a zlepšuje čištění ran– přičemž dochází k růstu nové granulační tkáně a tím rychlejšímu hojení ran.


Indikace: nemoci nervové, pohybové, gynekologické, kožní.


Kontraindikace: alergie na jód, akutní onemocnění, tyreotoxikóza – onemocnění z nadměrného množství hormonů štítné žlázy v krvi, některá onkologická onemocnění.

 

Koupel perličková

Teplota vody 36 – 37°C , doba koupele 20 minut, po ukončení je aplikován suchý zábal.

 

Účinky: vzduch vháněný kompresorem do vody způsobuje jemné taktilní dráždění s následným zklidněním a celkovou relaxací, koupel má sedativní účinek, uvolňuje svalový tonus a psychické napětí.


Indikace: využívá se u nespavosti, pro zlepšení prokrvení končetin, k snížení psychického napětí aj.

 

Kontraindikace: akutní onemocnění.


Koupel vířivá

Teplota vody 35 – 36°C, doba koupele 20 minut, po ukončení je aplikován suchý zábal.

 

Účinky: při této koupeli se využívá kombinace tepla a silného mechanického dráždění způsobeného vířící vodou.

 

Indikace: koupel působí relaxačně, prokrvuje a uvolňuje svalové napětí. Je vhodná při poruchách nervového zásobování, chronické žilní insuficienci, poúrazových stavech, spastické a chabé obrně, stavech po poliomyelitidě, neuróze, bolestech hlavy, nespavosti, otocích a lymfatickém městnání, chronické zácpě, chronickém páteřním bolestivém syndromu, chronických kloubních obtížích. Využívá se také pro regeneraci organismu po nadměrné zátěži (např. při sportovních výkonech).

 

Kontraindikace: akutní onemocnění, zánět žil, křečové žíly.

 

Koupel syrovátková regenerační

Teplota vody 37 – 38°C. Koupel je vhodná pro všechny typy pokožky, zvláště pro pokožky ekzematické, trpící psoriázou a akné. Obsahuje jedinečný biologický systém ze sušené syrovátky kozího mléka a sůl z Růžového jezera složením velmi podobnou soli z Mrtvého moře. Vůně levandule a „ květu květů“ dotváří příjemný smyslový zážitek z této koupele.

 

Kontraindikace: alergie na přísady, akutní onemocnění.

 

Koupel bylinná

Teplota vody 37 – 38°C, doba koupele 20 minut, po ukončení je aplikován suchý zábal.

 • Bylinná koupel pohybová (Alpská koupel s květy horského sena a alpskou protěží) je vhodná pro každý typ pokožky, příjemně voní, je bohatá na rostlinné výtažky, čisticí látky na přírodní bázi, hydratační substance a vitamíny. Relaxační účinek na celý motorický aparátpřinese úlevu po fyzických a sportovních výkonech, ale i vyčerpávajícím dni plném stresů. Prokrvující, protibolestivý a protizánětlivý efekt přináší úlevu při chronických stavech revmatismu, dně, artróze a artritidě. Detoxikační a diuretické účinky bylin jsou pomocníkem při čištění organismu při akné, po chřipkách a otocích.
 • Bylinná koupel redukční (Mořská koupel s mořskými řasami a vinnou révou) mástimulující a čisticí účinek na metabolismus a pokožce dodává pružnost. Spojení s očistnými, diuretickými a antioxidačními účinky extraktů vinné révy, vytváří neocenitelného pomocníka pro osoby s hromaděním nečistot i toxinů v těle v důsledku špatných životních návyků. Jsou to jedinci s nadváhou, celulitidou, s otoky kůže a se špatným vzhledem pokožky. Extrakty stimulují rozpouštění tukových buněk při celulitidě a zlepšují mikrocirkulaci pokožky. Použití je vhodné při redukčních dietách.


Kontraindikace:
 alergie na přísady, akutní onemocnění.

 

Koupel rašelinová

Teplota vody 37 – 38°C, doba koupele 20 minut (za tu dobu se léčivý přípravek stačí rovnoměrně rozvrstvit po celém povrchu kůže a proniknout dovnitř), po ukončení je aplikován celkový suchý zábal. Rašelinový extrakt je vyroben z čisté léčivé rašeliny, koupel je obohacena zvláčňujícími přísadami tak, aby nedošlo k přesušení pokožky. Aktivní látky s minerály uvolňují svaly a tkáně, stimulují přirozený cyklus organismu a podporují tak regeneraci a hojení. Koupel má prohřívací efekt (aplikace při revmatických, artritických obtížích, svalové únavě, po sportovních výkonech), pomáhá při léčbě dermatologických problémů (lupénka, atopický ekzém, akné), má také výrazné detoxikační vlastnosti.

 

Kontraindikace: těžká akutní onemocnění, dekompenzovaná kardiologická nemocnění, těžká zánětlivá oběhová porucha (zánět žil, apod.), zánětlivá kožní onemocnění; přípravek není vhodný pro těhotné ženy a děti do tří let.


Koupel aromatická

Teplota vody 37 – 38°C, doba koupele: 20 minut, po ukončení je aplikován suchý zábal. Aromatické koupele aktivují kožní zóny a biologicky aktivní body na povrchu kůže. Pro léčebné aromatické koupele se používají koupelové oleje, které celkově regenerují pokožku a mohou zklidnit již vzniklé kožní problémy. Zachovávají pružnost, pevnost a vláčnost pokožky. Oleje nepění, ve vodě vytvoří jemnou mléčnou emulzi.


Nabídka: koupelový olej levandule, rozmarýna, jalovec, mandarinka.

 

Kontraindikace: alergie na přísady, akutní onemocnění.


Medová bylinná koupel

Teplota vody 37 – 38°C, doba koupele 20 minut, po ukončení je aplikován suchý zábal. Medová zvláčňující bylinná koupelová směs má příznivé účinky na podrážděnou pokožku, díky obsahu betakaroténu pomáhá po nadměrném slunění. Koupel je výtečná na nervozitu či neklidný spánek.

 

Kontraindikace: alergie na přísady, akutní onemocnění.


Čokoládová koupel

Teplota vody 37 – 38°C, doba koupele 20 minut, po ukončení je aplikován suchý zábal.

 

 • Olejová koupel čokoláda: jemná čokoládová olejová koupel se zklidňujícími účinky povzbuzuje mikrocirkulaci v pokožce a vyjasňuje ji. Koupel dodává pokožce potřebnou vlhkost a zabraňuje její dehydrataci. Hřejivá vůně čokolády stimuluje produkci endorfinů, uklidňuje smysly.

 

Kontraindikace: alergie na přísady, akutní onemocnění.

 

Koupel kombinovaná

Teplota vody 36 - 37°C, doba koupele 20 minut, po ukončení je aplikován suchý zábal.

 

Kombinace koupelí: perličková nebo vířivá koupel kombinovaná s bylinnou přísadou Herbaden Spa.

 

Kontraindikace: alergie na látky nebo byliny obsažené v koupeli.

 • Herbaden Spa – Kosodřevina: bylinná koupel je určena pro celkovou relaxaci při únavě, po fyzické zátěži a sportu. Má příznivý regenerační a relaxační účinek na kloubní a pohybový aparát. Je vyrobena z extraktu a silic 7 léčivých rostlin (vrbová kůra, levandule, heřmánek, šištice chmelová, kopřiva a máta s přídavkem silice kosodřeviny, která koupeli dává charakteristickou vůni jehličí) a soli z Mrtvého moře.
 • Herbaden Spa – Máta: vyrobena z extraktu léčivých rostlin: vrbová kůra, levandule, heřmánek, šištice chmelová, kopřiva a máta s přídavkem silice máty, která koupeli dává charakteristickou vůni máty, vhodnou pro celkovou relaxaci při únavě, po fyzické zátěži a sportu.
 • Herbaden Spa – Lemongrass: jemná citrusová vůně osvěžuje a povzbuzuje. Přispívá k uvolnění svalového napětí, zlepšuje psychiku.

 

Kontraindikace: alergie na přísady, akutní onemocnění.

Elektroléčebné přístroje s analgetickými a stimulačními účinky

Podle typu zvoleného proudu dochází ke zlepšení prokrvení tkání, uvolnění napětí nebo naopak k posílení svalstva, redukci otoků končetin a ovlivnění bolesti. Elektroléčebné přístroje se využívají při onemocnění pohybového aparátu, při poruchách prokrvení, u chronických zánětlivých a degenerativních onemocnění, u pooperačních stavů apod. Mezi tyto přístroje patří také bezkontaktní a kombinovaná elektroterapie.


Kontraindikace: kovový materiál v místě aplikace, TBC, nádory, tromboflebitida, hnisavá onemocnění kůže.

 

Magnetoterapie

Magnetoterapie využívá účinky elektromagnetického pole aplikovaného pomocí válcových nebo plochých aplikátorů. Má účinek vazodilatační, analgetický, protizánětlivý, myorelaxační a spasmolytický. Výrazně urychluje hojení, např. při zlomeninách kostí a poškození měkkých tkání.


Kontraindikace: krvácivé stavy, onkologická onemocnění ve stadiu léčby.

 

Diatermie

Krátkovlnná nebo mikrovlnná diatermie je elektroléčebná procedura, která využívá hluboké tepelné působení vysokofrekvenčního elektrického proudu bez tepelného efektu na kůži. Dochází k hlubokému prohřátí tkání a orgánů, zvyšuje se místní metabolismus, podporuje se vstřebávání chronických zánětlivých, poúrazových a pooperačních infiltrátů, zlepšuje se elasticita vaziva, působí analgeticky.

 

Kontraindikace: gravidita, menstruace, krvácivé stavy, rané stadium Sudeckovy atrofie, varixy, akutní fáze artritidy.

 

Solux

Působení lokálně aplikovaného infračerveného záření vyvolává v tkáních jen tepelný účinek, na kůži se projeví jako neohraničené zarudnutí. Aplikuje se obvykle ze vzdálenosti 50 cm. Způsobuje zlepšené prokrvení tkáně, ústup bolesti, podporu resorpce a svalovou relaxaci.


Indikace: předehřátí před terapeutickými metodami, choroby pohybového aparátu, posttraumatické stavy, zánětlivé procesy, u kterých je vhodné teplo (sinusitida, hnisavá onemocnění kůže).

Biolampa

Polarizovaná fototerapie způsobuje fotochemické změny v organismu, při kterých dochází k urychlení hojení ran, bércových vředů, brání vzniku keloidních jizev, zklidňuje ekzémy. Světlo působí jednak povrchově, ale proniká též do tkáně do hloubky asi 1 - 2,5 cm.

 

Světelná terapie pomocí intenzivního nebo pulsujícího světla přístrojem Medolight

Medolight je přístroj třetí generace pro léčbu světlem, který využívá nejnovější vědecké poznatky. 108 elektroluminiscenčních diod generuje elektromagnetické vlny pomocí červeného nebo infračerveného světla. V každé části lidského těla, na kterou dopadá červené nebo infračervené světlo, dochází v buňkách k syntéze oxidu dusnatého (NO), což má za následek aktivaci buněk a vznik nové energie. Působením světla na akupunkturní body se docílí léčebného efektu s blahodárnými účinky na lidský organismus.


Indikace: bolesti, otoky, pohmoždění nebo záněty svalů, šlach a kloubů; bolesti hlavy; bolesti páteře, migréna, kopřivka


Kontraindikace: epilepsie, alergie na světlo, léčba onkologických onemocnění, poruchy štítné žlázy.

Klasická masáž

Klasická masáž zahrnuje aplikaci specifických hmatů, které se provádí v přesném pořadí a působí na jednotlivé svalové skupiny. Přitom dochází k prokrvení a odstranění zvýšeného svalového napětí. Klasická masáž plní relaxační funkci. Tato procedura je doplňkem léčby tam, kde je nutné uvolnit ztuhlé svaly, ošetřit bolestivé kontraktury nebo připravit klienta na léčebný tělocvik.

 

Kontraindikace: kožní záněty a defekty, alergie na masážní krémy, akutní onemocnění.


Podvodní masáž

Masáž končetin a trupu proudem vody ve vodním prostředí za účelem prokrvení a změny svalového napětí. Je indikována především po úrazech a operacích pohybového aparátu, při revmatických a degenerativních kloubních onemocněních, při chorobách nervových (lumboischiadický syndrom, obrny), svalové bolesti a atrofii.

 

Kontraindikace: kožní záněty a defekty, akutní onemocnění, zánět žil, křečové žíly.

Peloidní obklad z rašeliny

Rašelina je zemina přírodního původu, která obsahuje různé přírodní kyseliny, např. huminovou, křemičitou, tříslovou, jantarovou, mravenčí, dále methylsalicylát a další látky. Všechny tyto látky mají pozitivní vliv na náš organismus. K rašelinovému obkladu se užívá rašelina zatavená mezi dvěma fóliemi, která se ohřívá pomocí přenosných nosičů. Během několika minut pozvolna stoupá teplota až na 38°C, kterou si obklad udrží po celou dobu aplikace. Dochází k prohřátí tkáně v místě aplikace, zlepšení prokrvení a regeneračním procesům v kůži a podkoží. Obklady mají své uplatnění hlavně při gynekologických onemocněních.

 

Kontraindikace: virové a bakteriální infekce, kožní defekty v místě aplikace, poruchy povrchové citlivosti.

 

Parafínový obklad

Parafínový obklad se aplikuje formou roušek nasycených směsí. Směs je připravena z tuhého bílého parafínu s příměsí parafínového oleje.


Indikace: choroby pohybového systému zánětlivého, degenerativního a úrazového původu, nervové a gynekologické choroby, revmatoidní artritida a další onemocnění, především drobných kloubů končetin.

 

Kontraindikace: nezhojené defekty kůže v místě aplikace, poruchy povrchové citlivosti, revmatoidní artritida v akutním stadiu.

 

Teplý jodobromový obklad

Obklad se aplikuje převážně pro zvýšení lokálního prokrvení při bolestech kloubů a svalů, urychluje vstřebávání otoků, zpomaluje zánětlivé procesy. Teplý jodobromový obklad se aplikuje formou roušek namočených v teplé jodobromové vodě. Roušky se dále překrývají tzv. nosičem tepla (Hot-pack), který udržuje stejnou teplotu obkladu po celou dobu aplikace.

 

Kontraindikace: alergie na jód, virové a bakteriální infekce, kožní defekty v místě aplikace, poruchy povrchové citlivosti.


Jodobromový Priessnitz

Jodobromová solanka aplikovaná formou Priessnitzového zábalu se využívá při bolestech kloubů a svalů, zmírňuje svalovou spasticitu (svalové napětí – křeče) a otoky kloubů, vede k regeneraci chrupavky. Priessnitz se přikládá pouze na určité místo na těle pro dosažení místního překrvení (hyperemie). Zahřívacím prostředkem je vlhký vlažný zábal, který není nikdy teplý. Je to textil namočený do vody pokojové teploty, tedy asi 18-20 °C teplý a pak vyždímaný. Ždímá se proto, aby rychle odsával z pokožky horký pot. Přes tuto vlhkou roušku se přikládá igelit a vrstva suchého textilu.

 

Kontraindikace: alergie na jód, virové a bakteriální infekce, kožní defekty v místě aplikace.


Jodobromový balzámový obklad

Klimkovický balzám obsahuje přírodní třetihorní, vysoce koncentrovanou jodobromovou solanku. Neobsahuje žádné konzervační látky ani barviva. Solanka se tradičně v lázeňské péčipoužívá při problémech s pohybovým aparátem, tzn. - při bolestech a otocích kloubů, při bolestech svalů, šlach a páteře. Jodobromový balzámový obklad se aplikuje formou jednorázových roušek, na kterých je nanesen jodobromový balzám. Čisticí účinky balzámu lze využít nejen při ošetření problematické kůže, ale také při kosmetickém ošetření pleti formou pleťové masky. Balzám se rychle vstřebává a nezanechává mastný film.

 

Kontraindikace: alergie na jód, virové a bakteriální infekce, kožní defekty v místě aplikace.

Vířivá koupel pro HK a DK

Teplota koupele je 37°C. Kombinace účinku tepla a silného mechanického účinku vířící vody zvyšuje prokrvení končetin, místní metabolismus a současně aktivuje kožní receptory.


Indikace: stavy po operacích a úrazech svalů a kloubů horních a dolních končetin, svalové atrofie, periferní ochrnutí, poruchy nervového zásobení, chronické kloubní obtíže, otoky a lymfatické městnání.

 

Kontraindikace: vysoký krevní tlak, akutní onemocnění, nehojící se defekty na kůži, křečové žíly dolních končetin.


Střídavé koupele pro dolní končetiny

Účinku koupele je dosaženo přešlapováním střídavě v teplé (40 – 46°C) a studené (10 -  16°C) vodě. Procedura začíná teplou koupelí. Klient pohybuje končetinou v hlezenném kloubu a prsty, případně provádí jemnou masáž plosky nohy šlapáním po různě drsném povrchu. Výkon končí chladnou koupelí.

 

Indikace: poruchy prokrvení DK, bolesti hlavy, migrény, vegetativní dystonie, poúrazové a pooperační stavy, stavy po fyzickém vyčerpání a svalové únavě DK.

 

Kontraindikace: vysoký krevní tlak, akutní onemocnění, nehojící se defekty na kůži DKK, křečové žíly dolních končetin.


Priessnitzovy venkovní koupele

Priessnitzovy venkovní koupele dolních končetin:

Pravidelná denní čapí chůze v bazénku s protékající chladnou vodou o teplotě 8 - 15 °C vede k zlepšení funkce srdce, cév, k zvýšení odolnosti proti infekcím, proti fyzikálním i psychickým stresům.

 

Priessnitzovy venkovní koupele horních končetin:

Ponoření horních končetin do mělkého bazénku s protékajícím chladnou vodou o teplotě 8 - 15 °C, prováděné denně, vede k vymizení migrén a nespavosti, zklidňuje rychlou frekvenci srdečního tepu u srdečních potíží a u poruch funkce štítné žlázy, zmírňuje alergické projevy a zlepšuje dýchání. Koupel zlepšuje místní prokrvení horních končetin a cestou reflexů zvyšuje prokrvení hrudníku, krku a hlavy.

 

Kontraindikace: akutní onemocnění.

 

Sauna

Saunování staví na účinném střídání vysoce rozdílných tepelných podnětů, při kterém dochází k obrovskému vylučování těžkých toxických kovů, včetně rtuti, pesticidů a dalších. Teplo způsobuje vylučování toxinů z buněk. Toxické molekuly se pak přechodně uschovají do lymfy. Protože pot je produkován z lymfy, toxiny se touto cestou dostanou ven z těla. Sauna je využívána pro zvýšení imunity, urychlení metabolismu, k navození celkového uvolnění, odpočinku, relaxaci po svalové námaze, u svalového revmatismu, bolestí kloubů a páteře.


Kontraindikace: procedura není vhodná při akutních horečnatých onemocněních, dále u kardiaků, pacientů s epilepsií a u projevů krvácení.

Psychorelaxace skupinová

Terapie, která využívá relaxační techniky, řízené dýchání, vizualizace, muzikoterapii a řadu dalších možností k autoregulaci, k pozitivnímu ovlivnění zdravotního stavu, harmonizaci psychických a psycho-somatických funkcí.

 • Harmonizace: jedná se o skupinovou terapii pod vedením psychologa, při které se využívá např. prvků čínského cvičení čchi-kung a taoistické jógy k uvolnění svalového a psychického napětí, obnovení rovnováhy v oblasti vegetativního nervového systému, k ovlivnění narušené funkce vnitřních orgánů. Je indikovaná především při stavech vyčerpání a předrážděnosti, poruchách spánku, při hypertenzi, klimakterickém syndromu, vředové chorobě žaludku, astma bronchiale, různých neurovegetativních dysfunkcích….
 • Meditace: je procedura využívající léčebných efektů klidné meditace ve vzpřímeném sedu (nutno mít pro to fyzické předpoklady, být schopen sedět se zkříženýma nohama, tj. mít zdravá kolena a kyčle). Tato meditace se blíží technice zenové meditace – zazen neboli klidný, vzpřímený sed. Při této speciální pozici dochází k lepšímu proudění energie – je napřímená páteř, k lepšímu energetickému zásobení pánevní oblasti a ve spojení se speciální dechovou technikou vyvolává příznivé změny ve smyslu zklidnění psychiky pacientů. Meditace je především vhodná pro klientky s gynekologickými indikacemi, o nichž je známo, že mají povrchní dýchání.

 

Psychoterapie individuální

Duševní vyrovnanost je jedním z předpokladů fyzického zdraví. Individuální psychoterapie má pomoci při zvládání životních problémů, poznání a omezení sebezničujícího chování a odstranění potíží.

facebook
POZVÁNKA NA WORKSHOP

Zveme Vás na workshop k novým specializovaným léčebným programům pro děti KLIM-THERAPY, Reha Klim aktiv junior, Reha Basic a k novým logopedickým programům.

 

12. dubna 2014

POZVÁNKA NA WORKSHOP

Workshop ke specializovaným léčebným programům pro dospělé - KLIM-THERAPY 18+ a CI THERAPY.

 

10. května 2014

NOVINKY V LÉČBĚ NA ROK 2014

Vážení přátelé Sanatorií Klimkovice,

 

tak jako každý rok, tak i na rok 2014 pro Vás chystáme řadu Novinek, které budou přínosem pro Vaši lázeňskou léčbu a čas v lázních strávený.

 

VELIKONOCE V LÁZNÍCH

Velikonoční sobota s minijarmarkem a soutěží o nejlepší mazanec.

 

19.4.2014

UMĚLECKÁ SEZÓNA 2012/2013

Ohlédnutí za řadou umělecko-společenských setkání s významnými osobnostmi české výtvarné a kulturní scény, které se konaly v Sanatoriích Klimkovice v uplynulé sezóně.