Léčení dospělých Léčení dětí Pobyty a Wellness Volný čas, akce Gastronomie

Indikační seznam pro dospělé

Tento Indikační seznam je zpracovaný dle Vyhlášky MZ č. 267/2012 Sb.

 

Vysvětlivky

  • K - komplexní lázeňská léčba (zdravotní pojišťovna plně hradí ubytování, stravování a léčení)
  • (m.p.) - možnost prodloužení léčby
  • P - příspěvková lázeňská léčba (zdravotní pojišťovna hradí pouze léčení)
  • Základní léčebný pobyt - poslední léčebný pobyt pojištěnce uskutečněný podle dosavadních právních předpisů v období do 1.10.2009 do 30.9.2012
  • Opakovaný léčebný pobyt - další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na základě které byl uskutečněn léčebný pobyt podle předchozího bodu

 

Nemoci nervové

Indikace  Charakteristika  Základní léčebný pobyt Opakovaný léčebný pobyt
Délka léčebného pobytu Typ lázeňské péče  Délka léčebného pobytu  Typ lázeňské péče
VI/1 Obrna lícního nervu, postpoliomyelitický syndrom, chabé obrny mimo poúrazových včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze

21 (m.p.)

K

21 (m.p.)

14 nebo 21

K

P

VI/2 Polyneuropatie s paretickými projevy

21 (m.p.)

21

K
P
14 nebo 21 P
VI/3 Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem

 21 (m.p.)

K 14 nebo 21 P
VI/4 Zánětlivé nemoci centrálního nervstva (stavy po meningoencefalitis, encefalitis, encefalomyelitis a myelitis, stavy po encefalomyelopolyradikuloneuritis), pokud jsou přítomny spastickoparetické známky

 21 (m.p.)

K 21 K
VI/5 Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce

21 (m.p.) 

K

21 (m.p.)

14 nebo 21

K

P

VI/6 Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce

21 (m.p.)

K

21

14 nebo 21

K

P

VI/7 Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi

21 (m.p.)

K

21

14 nebo 21

K

P

VI/8 Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní 21 (m.p.) K

21

14 nebo 21

K

P

VI/9 Syringomyelie s paretickými projevy

21

K 21 K
VI/10 Dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo soběstačnosti

21

K

21

14 nebo 21

 

K

P

VI/11 Parkinsonova nemoc (netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky)

21

K 14 nebo 21 P

 

Nemoci pohybového aparátu

Indikace  Charakteristika   Základní léčebný pobyt   Opakovaný léčebný pobyt  
 Délka léčebného pobytu Typ lázeňské péče  Délka léčebného pobytu  Typ lázeňské péče 
VII/1 Revmatoidní artritis  st. I. - IV. stadia včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče

21 (m.p.)

21

K

P

21 (m.p.)

14 nebo 21

K

P

VII/2 Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče

21 (m.p.)

21 

K

21 (m.p.)

14 nebo 21 

K

VII/3 Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče (psoriatická artritis, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní-parainfekční); sekundární artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče

 21 (m.p.)

21

 K

P

21 (m.p.)

14 nebo 21 

K

VII/4 Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče; difuzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy) 21 (m.p.) K

 21 (m.p.)

14 nebo 21

 K

P

VII/5 Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehab. péče delší než 3 měsíce není efektivní; kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu, jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu.  

21

 

K, P  21  K
VII/6 Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu

21 

K, P

21

14 nebo 21

K

P

VII/7 Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře

21 (m.p.)

21 

K

P

21

14 nebo 21 

 K

P

VII/8 Artrózy v ostatních lokalizacích, artropatie

 21

14 nebo 21 

VII/9 Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči

21 (m.p.)

21 

K

14 nebo 21 

P

VII/10 Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady

 21 (m.p.)

 

 

VII/11 Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní

21 (m.p.) 

21

14 nebo 21 

K

K

P

 

 

Nemoci gynekologické

Indikace  Charakteristika  Základní léčebný pobyt Opakovaný léčebný pobyt
 Délka lázeňského pobytu Typ lázeňské péče  Délka léčebného pobytu  Typ lázeňské péče 
XI/1 Sterilita a infertilita primární (3 a více spontánních potratů), sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním, Abortus habitualis. 21 (m.p.) K

21

14 nebo 21

K

P

XI/2 Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (adnexitis chronica, metritis chronica, adhesiones pelvis minoris, occlusio tubarum, kolpitis chronica)

21 (m.p.

21

K

P

14 nebo 21 P
XI/3 Stavy po komplikovaných gynekologických operacích a po operacích v oblasti malé pánve 21 (m.p.)  K    

 

Nemoci oběhového ústrojí

Indikace  Charakteristika   Základní léčebný pobyt   Opakovaný léčebný pobyt  
 Délka léčebného pobytu Typ lázeňské péče  Délka léčebného pobytu  Typ lázeňské péče 
II/1 Symptomatická ischemická choroba srdeční

21

P

14 nebo 21

P
II/3 Hypertenzní nemoc II. až III. stupně

21 (m.p.)

21 

K

14 nebo 21 

II/4 Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém IIb nebo zánětlivém 

 21 

21

 K

P

21

14 nebo 21 

K

II/5 Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia; chronický lymfatický edém

21

21 

K

 14 nebo 21

P

II/8 Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce; stavy po perkutánní transluminární angioplastice

21

21

 

K

   

 

 

Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

Indikace  Charakteristika  Základní léčebný pobyt Opakovaný léčebný pobyt
 Délka lázeňského pobytu Typ lázeňské péče  Délka léčebného pobytu  Typ lázeňské péče 
IV/1 Diabetes mellitus

21

21 

K

14 nebo 21

P