Léčení dospělých Léčení dětí Pobyty a Wellness Volný čas, akce Gastronomie

INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU PÉČI O DĚTI A DOROST

Tento Indikační seznam je zpracovaný dle Vyhlášky MZ č. 267/2012 Sb.

 

Vysvětlivky:

  • (m.p.)  možnost prodloužení léčby
  • Základní léčebný pobyt - poslední léčebný pobyt pojištěnce uskutečněný podle dosavadních právních předpisů v období od 1.10.2009 do 20.9.2012
  • Opakovaný léčebný pobyt - další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na základě které byl uskutečněn léčebný pobyt podle předchozího bodu

 

 

Nemoci oběhového ústrojí

Indikace Charakteristika  Základní léčebný pobyt  Opakovaný léčebný pobyt 
Délka pobytu  
XXII/2 Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy 28 (m.p.) 28
XXII/3 Juvenilní hypertenze  28 (m.p.) 28
XXII/4 Prognosticky závažné rizikové faktory (dyslipidemie nebo kombinace dalších rizikových faktorů: arteriální hypertenze, obezita, genetická zátěž)  28  

 

 

Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

Indikace Charakteristika  Základní léčebný pobyt  Opakovaný léčebný pobyt 
Délka pobytu  
XXIV/1 Diabetes mellitus 28 (m.p.) 28
XXIV/2 Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory  28 (m.p.) 28

 

Nemoci nervové

Indikace  Charakteristika  Základní léčebný pobyt  Opakovaný léčebný pobyt 
 Délka pobytu 
XXVI/1 Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie 28 (m.p.) 28
XXVI/2 Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění 28 (m.p.) 28
XXVI/3 Dětská mozková obrna; mozečkové syndromy; hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení 28 (m.p.) 28
XXVI/4 Jiné hybné poruchy centrálního původu: hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, autoimunitní, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná rehabilitační péčí, hybné poruchy po cévních příhodách mozkových, hybné poruchy po úrazech mozku a po operacích nádorů centrální nervové soustavy 28 (m.p.) 28
XXVI/5 Kořenové syndromy vertebrogenního původu 28 (m.p.) 28

 

Nemoci pohybového aparátu

Indikace  Charakteristika  Základní léčebný pobyt  Opakovaný léčebný pobyt 
Délka pobytu  
XXVII/1 Juvenilní chronická artritis a jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře 28 (m.p.) 28
XXVII/2 Vrozené či získané ortopedické vady 28 (m.p.) 28
XXVII/3 Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí 28 (m.p.) 28
XXVII/4 Skoliózy vyžadující korzet od I/b podle Cobba v soustavné rehabilitační péči 28 (m.p.) 28
XXVII/5 Osteochondrózy ve stádiu reparačním; Morbus Perthes ve stádiu reparačním. Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku 28 (m.p.)  
XXVII/6 Morbus Scheuermann 28 (m.p.)  
XXVII/7 Vertebrogenní algický syndrom 28 (m.p.) 28

 

 

Nemoci gynekologické

Indikace  Charakteristika  Základní léčebný pobyt  Opakovaný léčebný pobyt 
 Délka pobytu 
XXXI/1 Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel; pozánětlivé změny v malé pánvi 28 (m.p.) 28
XXXI/2 Primární a sekundární: amenorrhoea, oligomenorrhea a dysmenorrhea, pokud není ambulantní péče efektivní; nepravidelnosti menstruačního cyklu při kontraindikaci hormonální léčby 28 (m.p.) 28
XXXI/3 Stavy s pooperačními komplikacemi po operacích (do 3 měsíců po operaci): v malé pánvi, po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve, po appendectomii 28 (m.p.) 28
XXXI/4 Hormonální dysfunkce po ukončení farmakologické ochrany ovarií při onkologické léčbě pro genitální i extragenitální nádorová onemocnění 28 (m.p.) 28

 

 

Lázeňská léčba pro děti a dorost je u výše uvedených indikací poskytována formou komplexní léčby.