Léčení dospělých Léčení dětí Pobyty a Wellness Volný čas, akce Gastronomie

Ambulantní rehabilitační péče pro dospělé

Ambulantní rehabilitační péče je určena všem, kteří mají nejrůznější problémy s pohybovým aparátem (akutní nebo chronické bolesti pohybového systému, pooperační a poúrazové stavy, artrózy, skoliosy a jiné typy vadného držení těla, celé spektrum revmatických chorob s příznaky postižení pohybového systému, stavy po cévních mozkových příhodách, stavy po výhřezu plotének, roztroušená skleróza a jiná demyelinisační onemocnění mimo ataku apod.).

 

Ambulantní rehabilitační péče je doporučována praktickými nebo odbornými lékaři, na rozdíl od lázeňské péče ji však nemusí schvalovat revizní lékař.  O tuto péči můžete požádat vašeho lékaře i v případě, že Vám zdravotní pojišťovna zamítla lázeňskou léčbu.

 

Ambulantní rehabilitační péči doporučuje

  • praktický nebo odborný lékař formou poukazu FT. Při FT předpisu musí navrhující lékař na předepsaném tiskopisu uvést její jednoznačnou specifikaci (název, techniku, metodu, oblast těla nebo typ sestavy, místo aplikace), délku procedury v minutách a celkový počet procedur
  • praktický nebo odborný lékař formou poukazu na vyšetření K

Správně vyplněné poukazy jsou nezbytné pro úhradu zdravotní pojišťovnou.

 

Procedury jsou hrazené zdravotní pojišťovnou dle „Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami“:

  • elektroléčebné procedury;
  • léčebná tělesná výchova skupinová v tělocvičně a v bazénu;
  • individuální léčebná tělesná výchova - kondiční a analytické metody, techniky měkkých tkání, masáž reflexní a vazivová, nácvik lokomoce a mobility;
  • skotský střik;
  • podvodní masáž;
  • střídavá nožní koupele;
  • vířivá koupel na horní nebo dolní končetiny.
  • součástí léčebné rehabilitace je i diagnostické vyšetření, které je prováděno fyzioterapeutem v naší nově vybudované diagnostické laboratoři. 

 

Pro poskytování ambulantní rehabilitační péče mají Sanatoria Klimkovice uzavřenou smlouvu s těmito zdravotními pojišťovnami:
• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) - odbornost 201 a 902
• Revírní bratrská pokladna (213) - odbornost 201 a 902
• Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211) - odbornost 902
• Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207) - odbornost 201, 209, 902

 

Další podrobnosti o ambulantní rehabilitační péči se dozvíte na telefonním čísle 556 422 140, 556 422 126.facebook
POZVÁNKA NA WORKSHOP

Zveme Vás na workshop k novým specializovaným léčebným programům pro děti KLIM-THERAPY, Reha Klim aktiv junior, Reha Basic a k novým logopedickým programům.

 

12. dubna 2014

POZVÁNKA NA WORKSHOP

Workshop ke specializovaným léčebným programům pro dospělé - KLIM-THERAPY 18+ a CI THERAPY.

 

10. května 2014

NOVINKY V LÉČBĚ NA ROK 2014

Vážení přátelé Sanatorií Klimkovice,

 

tak jako každý rok, tak i na rok 2014 pro Vás chystáme řadu Novinek, které budou přínosem pro Vaši lázeňskou léčbu a čas v lázních strávený.

 

VELIKONOCE V LÁZNÍCH

Velikonoční sobota s minijarmarkem a soutěží o nejlepší mazanec.

 

19.4.2014

UMĚLECKÁ SEZÓNA 2012/2013

Ohlédnutí za řadou umělecko-společenských setkání s významnými osobnostmi české výtvarné a kulturní scény, které se konaly v Sanatoriích Klimkovice v uplynulé sezóně.