CZ UAE RUS EN

Logopedický program PRAMEN


Zaměření:

Poruchy polykání (dysfagie)

Pro děti, jejichž některá část orofaciální motoriky během příjmu tekutin či tuhé stravy nepracuje tak, jak by měla; přetrvávají reflexy sání, kousání v době, kdy by již dítě mělo přijímat tuhou stravu; dítě nedokáže žvýkat, či žvýká nesprávným způsobem, při pití tekutin dochází k vytékání tekutin z úst; dítě silně sliní.

Logopedický program DEMOSTHENES


Zaměření:

1. Poruchy plynulosti řeči

Pro děti s koktavostí, které trpí narušením koordinace orgánů účastnících se na mluvení, což se projevuje přerušováním procesu mluvení. Děti s brebtavostí, pro kterou je charakteristické extrémně zrychlené tempo řeči, polykání slabik a částí slov, je narušen dýchací rytmus.

 

2. Poruchy vývoje řeči

Pro děti s vývojovou dysfázií, kdy je vývoj řeči opožděn, dítě mluví gramaticky nesprávně, komolí slova, má svůj vlastní slovník, neumí slova skloňovat, časovat, užívá nesprávný slovosled, má problémy s analýzou zvuků.

 

3. Poruchy artikulace a výslovnosti

Pro děti s dyslálií, tj. vadným tvořením hlásek.

Logopedický program STIMUL


Zaměření:

1. Poruchy orofaciální oblasti

Pro děti s nesprávnou funkcí rtů, se svalovými problémy jazyka, s problémy čelisti, s deficitní funkcí měkkého patra, s myofunkčními poruchami vlivem narušené dentice (otevřený skus, předkus)

 

2. Poruchy rezonance řeči

Pro děti, jimž během řeči uniká vzduch nosem. Děti, u nichž došlo k narušení zvuků řeči při rozštěpech, či k posunu artikulační báze dozadu (jejich řeč je tlumená, bez zřetelných sykavek a explozivních hlásek)

 

3. Poruchy odlišného vývoje řeči

Opožděný, omezený, narušený vývoj řeči. Dítě vydává pouze pár zvuků, slabik či používá ojedinělá slova i přesto, že jeho porozumění řeči je přiměřené.

Logopedický program ALTERNATIV


Zaměření:

1. Alternativní a augmentativní komunikace

Pro děti, kterým je částečně nebo úplně znemožněna verbální komunikace, protože jim v tom brání jejich tělesný, smyslový či mentální handicap.  Předpokladem je porozumění řeči alespoň na úrovni 1,3 věku.

 

2. Symptomatické poruchy řeči

Pro děti, jejichž komunikační schopnost je narušena a u nichž dominuje jiné postižení, porucha nebo onemocnění, jako je zrakový či sluchový handicap.

 

3. Specifické poruchy učení a chování

Pro děti, které mají problém s útlumem své činnosti, stále v sobě mají vnitřní neklid, který narušuje jejich pozornost. Program vhodný pro děti s hyperaktivitou a komunikačními obtížemi.

 

 

 

Ambulantní logopedická péče


 

Objednávky 

tel: 556 422 583

mail: recepceb@sanklim.cz

 

 

Sledujte nás

na Facebooku, Google+ a YouTube