CZ UAE RUS EN

Klinická logopedie pro děti


Ema na logopedii

Sanatoria Klimkovice nabízí odbornou logopedickou péči dětským klientům v rámci samopláteckých kompletních pobytu i ambulantních programů.

 

Logopedická péče poskytovaná v našem zařízení probíhá pod odborným dozorem klinického logopeda a je zaměřena na diagnostiku, poradenství a terapii narušené komunikační schopnosti u dětí v rámci individuální i skupinové logopedie.

 

Logopedická péče je zaměřena na:

 • Poruchy polykání (dysfagie)
 • Poruchy orofaciální oblasti (myofunkční poruchy, parézy n. facialis)
 • Poruchy vývoje řeči (vývojová dysartrie, vývojová dysfázie)
 • Poruchy odlišného vývoje řeči (opožděný, omezený, narušený, scestný vývoj řeči)
 • Poruchy rezonance řeči (huhňavost, rhinolalie, palatolalie)
 • Poruchy plynulosti řeči (balbuties, tumultus sermonis)
 • Poruchy artikulace, výslovnosti (dyslalie)
 • Symptomatické poruchy řeči (zrakové, sluchové postižení, MR, DMO)
 • Pervazivní vývojové poruchy (autismus)
 • Specifické vývojové poruchy učení a chování (dyslexie, dysgrafie, ADHD)
 • Neurotické poruchy řeči (mutismus, elektivní mutismus)

 

Dětským klientům je určena celá škála logopedických programů, které jsou sestaveny s ohledem na stupeň postižení dítěte a závažnost logopedického problému.


category Přehled logopedický programů

Sledujte nás

na Facebooku, Google+ a YouTube