CZ UAE RUS EN

Platební a storno podmínky


 • Pobyty rezervujeme 5 týdnů před plánovaným nástupem. Rezervace pobytu Vám bude písemně potvrzena a rovněž obdržíte podrobné informace o nástupu a možnostech úhrady. Úhrada musí být provedena před nástupem do Sanatorií.
 • Bude-li Vámi vybraný termín již obsazen, lázně Vám s Vaším souhlasem nabídnou náhradní termín pobytu.
 • V případě, že bude pobyt stornován 7 a více kalendářních dní před nástupem, vyhrazují si Sanatoria právo účtovat 5% z celkové částky, v případě že bude stornován 6 až 0 kalendářních dní, bude účtováno 50% z celkové částky.

Příplatky


 • Lázeňský poplatek         10,-Kč/osobu/den

Lázeňský poplatek Městu Klimkovice není zahrnut v cenách pobytů a hradí se hotově v den nástupu. Výše poplatku dle platné vyhlášky města Klimkovice. Od placení lázeňského poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 18 let, starší 70 let, držitelé průkazu ZTP-P, jejich průvodci a studenti po předložení potvrzení o denním studiu.

 

 • Parkování                           10,-Kč/1den

K parkování na místech vyhrazených pro klienty lázní je nezbytné mít povolení. Parkovací lístek Vám vystaví v recepci. Držitelé průkazů ZTP/P mají parkování zdarma.

Obecné kontraindikace lázeňské léčby


 • Infekční choroby přenosné na člověka a bacilonosičství
 • Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie
 • Často se opakující profusní krvácení
 • Zhoubné nádory zjištěné po dobu léčení a po tomto léčení s klinicky zjistitelnými známkami pokračování choroby
 • Epilepsie s výjimkou případů, při kterých se v posledních třech letech nevyskytl žádný záchvat
 • Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy
 • Závislost na návykových látkách
 • Těhotenství
 • Dekubity
 • Neschopnost alespoň částečné sebeobsluhy
 • Tracheostomie, nasogastrická sonda, gastrojejunální sonda
 • Těžká renální insuficience
 • Hemodialýza
 • EF levé komory pod 20%

Obecná upozornění


 • Nástupní dny jsou pondělí až pátek, v případě 3denních pobytů pobytů pondělí, úterý a pátek.
 • Pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 10,00 hodin, v den odjezdu do 9,00 hodin, v případě 3dennícho pobytů v den příjezdu od 16,00 hod, v den odjezdu do 18,00 hodin.
 • V ceně pobytu není zahrnuto žádné pojištění, léky ani zdravotnický materiál. Pokud léky pravidelně užíváte, zajistěte si, prosím, potřebné množství na celou délku pobytu v lázních.
 • Potřebujete-li podstatnou dopomoc při úkonech denní potřeby (přesunu na vozík nebo do vany, oblékání, hygieně, doprovod na procedury…), je nezbytné si zajistit vlastní doprovod, který Vám tuto dopomoc poskytne. Při nesplnění této podmínky si Sanatoria Klimkovice vyhrazují právo na zrušení tohoto pobytu.
 • V Sanatoriích je stálá lékařská a sesterská služba.
 • Pobyty se psy a jinými zvířaty nejsou v Sanatoriu možné (s výjimkou vodicích psů).
 • Kouření je povoleno jen na vyhrazených místech.
 • Pokud Vám zdravotní stav nedovolí tyto procedury v plném rozsahu absolvovat, využijte raději léčebný program s názvem „Lázeňská klasika“, kde Vám lékař při vstupní konzultaci sestaví individuální balneorehabilitační program s ohledem na Váš zdravotní stav a aktuální zdravotní problémy.
 • Na místě je možné zakoupit další léčebné procedury.
 • Změna cen vyhrazena.

Sledujte nás

na Facebooku, Google+ a YouTube